Välkommen till Leapfrog

Vi är ett av de ledande företagen i Norden inom coaching och coachutbildningar  

Verksamhetsidé:

Att accelerera lärande i liv och ledarskap, genom coaching och genom train the trainer för specialister & chefer.

Vad vi gör:

  • Utbildar och tränar coacher till att bli professionella.

  • Tillhandahåller erfarenhetsförankrade konsulter och ledare som professionella coacher, för individ- team- och organisationsutveckling.

  • Utbildar och tränar interna nyckelpersoner i ett coachande förhållningssätt.

Värdegrund:

Värden som genomsyrar verksamheten är

  • Kompetens: Vi har samlat de mest erfarna coacherna i Sverige för att utbilda våra deltagare och ge möjlighet till internationell partsneutral certifiering.

  • Professionalism: Vi står för seriositet och kunskap på en växande marknad och skapar värde genom att koppla individens utveckling till företagsnytta.

  • Engagemang: Vi lyssnar på våra kunder och är beredda att "gå en extra mil" för att skapa rejäl kundnytta. Först tjäna och sedan förtjäna är en av våra paroller.

Bakgrund och resurser:

Leapfrog AB startades 1994 av Håkan Schyllert som nu driver företaget tillsammans med Catharina Linnet och Johan Vesterlund. Vårt långa arbete med coaching och coachutbildning gör att vi idag har en särställning i Sverige och Norden.  
En omfattande samverkan med andra utbildningsaktörer inom coaching i USA och Europa (ACTO), liksom ett djupt engagemang i ICF (International Coaching Federation) förankrar oss globalt och ger våra kunder tillgång till ett världsomspännande nätverk.