Välkommen till Leapfrog

Vi är ett av de ledande företagen i Norden inom coaching och coachutbildningar  

Verksamhetsidé:

Att accelerera lärande i liv och ledarskap, genom coaching och genom train the trainer för specialister & chefer.

Vad vi gör:

  • Utbildar och tränar coacher till att bli professionella.

  • Tillhandahåller erfarenhetsförankrade konsulter och ledare som professionella coacher, för individ- team- och organisationsutveckling.

  • Utbildar och tränar interna nyckelpersoner i ett coachande förhållningssätt.

Värdegrund:

Värden som genomsyrar verksamheten är

  • Kompetens: Vi har samlat de mest erfarna coacherna i Sverige för att utbilda våra deltagare och ge möjlighet till internationell partsneutral certifiering.

  • Professionalism: Vi står för seriositet och kunskap på en växande marknad och skapar värde genom att koppla individens utveckling till företagsnytta.

  • Engagemang: Vi lyssnar på våra kunder och är beredda att "gå en extra mil" för att skapa rejäl kundnytta. Först tjäna och sedan förtjäna är en av våra paroller.

Bakgrund och resurser:

Leapfrog AB startades 1994 av Håkan Schyllert som nu driver företaget tillsammans med Catharina Linnet. Vårt långa arbete med coaching och coachutbildning gör att vi idag har en särställning i Sverige och Norden.  
En omfattande samverkan med andra utbildningsaktörer inom coaching i USA och Europa (ACTO), liksom ett djupt engagemang i ICF (International Coaching Federation) förankrar oss globalt och ger våra kunder tillgång till ett världsomspännande nätverk.