Grattis till nästa grupp av Leapfrog Diplomerade Teamcoacher

Vi blir fler och fler – behovet av Teamcoaching med kvalitet är stort och tillsammans hjälps vi åt att bygga en solid plattform baserat på ICFs Teamcoaching kompetenser! Grattis till alla deltagare i denna härliga grupp – tredje för året att gå färdigt utbildningen Diplomerad Teamcoach Steg 1 på Leapfrog.  Diplomerad Teamcoach Steg 1 är […]

Coachutbildning – Diplomerad Teamcoach (TC1-2404)

Diplomerad Teamcoach ger dig en stabil plattform i Grupp- och Teamcoaching, där vi genom praktiska övningar och teori stärker dig i rollen som Teamcoach.

Start: 2024-04-16 Denna utbildning ger dig en stabil plattform i Grupp- och Teamcoaching, där vi genom praktik och teori stärker dig i rollen som Teamcoach. Vi bygger vidare på dina tidigare erfarenheter som coach och utforskar hur dessa i kombination med ICF´s (International Coaching Federation´s) Teamcoach-kompetenser kan användas i Grupp- och Teamcoaching-sammanhang. All information om […]

Coachutbildning – Grund (ACC), A2404

Coachutbildning – Grund (ACC) är en certifieringsgrundande coachutbildning för dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt, i din profession och i ditt liv.

Start: 2024-04-09 För dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt i din profession. Under utbildningen jobbar vi oss metodiskt och på ett inspirerande sätt igenom ICF´s 8 kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Detta program uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering på första nivå (Associate Certified Coach – ACC). […]

1-års jubileum för Leapfrogs lokal på Långholmen

Inbjudan till 1-års jubileum, 16 november November 2022 slog vi upp dörrarna till vår nya utbildningslokal på Långholmen. Tillsammans med kursdeltagare, samarbetspartners och coachklienter har vi därefter ofta reflekterat över den härliga  atmosfär och det lugn som denna lokal ger oss. Vi hade en dröm att skapa en oas för lärande och vi kan nu […]

Tack till alla deltagare på Leapfrogs Konferensdag 2023

Framtidens coaching: Människa eller Robot? Det var titeln på Leapfrogs konferensdag, torsdag 19 oktober 2023. Vi var 55 professionella coacher som samlades i Färgfabrikens härliga lokal där vi under en hel dag utforskade hur framtidens coaching kan komma att se ut. Med ämnet Coaching och Teknologi blev vi guidade av den mycket entusiastiska coach- och teknikkunnige […]

1-års jubileum för Leapfrogs lokal på Långholmen

Inbjudan till 1-års jubileum, 16 november November 2022 slog vi upp dörrarna till vår nya utbildningslokal på Långholmen. Tillsammans med kursdeltagare, samarbetspartners och coachklienter har vi därefter ofta reflekterat över den härliga  atmosfär och det lugn som denna lokal ger oss. Vi hade en dröm att skapa en oas för lärande och vi kan nu […]

Coachutbildning – Diplomerad Advanced Teamcoach (TC2-2402)

Start: 2024-02-08 Detta program är en påbyggnadsutbildning till Diplomerad Teamcoach (Teamcoach – Steg 1) med syfte att stärka dig ytterligare i rollen som Grupp- och Teamcoach. Vi fortsätter bygga din kompetens genom forskningsbaserad teori och denna gång med mycket praktisk övning med ICF Teamcoachkompetenser som utgångspunkt. Detta program baseras på att du under programmets gång har […]

Coachutbildning – Grund (ACC), A2402

Coachutbildning – Grund (ACC) är en certifieringsgrundande coachutbildning för dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt, i din profession och i ditt liv.

Start: 2024-02-15 (fåtal platser kvar) För dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt i din profession. Under utbildningen jobbar vi oss metodiskt och på ett inspirerande sätt igenom ICF´s 8 kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Detta program uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering på första nivå (Associate Certified […]

Leapfrogs Konferensdag 2023: Framtidens Coaching – Människa eller Robot?

Framtidens Coaching – Människa eller Robot? Välkommen till Leapfrogs årliga konferensdag där vi ger dig möjlighet att lära av de bästa och inspireras i din vidare utveckling som coach. Varje år presenterar vi därför en ny, internationellt erkänd förebild med djup förankring inom coaching och coachutbildning.  Detta år kommer vi tillsammans utforska det högaktuella temat […]

Coachutbildning – Diplomerad Teamcoach (TC1-2401)

Diplomerad Teamcoach ger dig en stabil plattform i Grupp- och Teamcoaching, där vi genom praktiska övningar och teori stärker dig i rollen som Teamcoach.

Start: 2024-01-23 (fåtal platser kvar) Denna utbildning ger dig en stabil plattform i Grupp- och Teamcoaching, där vi genom praktik och teori stärker dig i rollen som Teamcoach. Vi bygger vidare på dina tidigare erfarenheter som coach och utforskar hur dessa i kombination med ICF´s (International Coaching Federation´s) Teamcoach-kompetenser kan användas i Grupp- och Teamcoaching-sammanhang. […]