Agile Coaching

White half circle

Agile Coaching

“There is no I in team” – Michael Jordan

Teamcoaching handlar om teamets prestationer och har fokus på utveckling och lärande. Det tar vara på teamets gemensamma resurser för att uppnå dess mål på ett sätt som är långsiktigt hållbart och högpresterande. Ett högpresterande team kännetecknas av att det har ett gemensamt syfte, delat ansvar för ett gemensamt och utmanande resultatmål, delade värderingar och klara kompletterande färdigheter.

I teamcoaching arbetar vi med ansvarstagandet inom teamet och en tydlig gemensam målbild. Teamet får hjälp att sätta ord på det de själva inte klarar eller ännu inte upptäckt. Och vi stödjer teamet att få tillgång till ett nytt kraftfullt agerande. Vår metodik fokuserar allas energi i samma riktning, genom praktiskt och konkret arbete. Vi tar vara på och förstärker det som redan fungerar.

Teamcoaching kan om så önskas kombineras med individuell coaching för att utveckla och stärka individerna i teamet.

Resultatet av teamcoaching kan vara:

  • Nytt liv i ett stagnerade team.
  • Ny energi och driv mot tydliga mål.
  • Gemensamt ansvar för helheten, bortom individuella roller.
  • Medvetenhet om teamets mönster.
  • Ökad medvetenhet och utveckling av samspelet.

Vår kompetens

Våra executive coaches har alla mer relevant erfarenhet och högre coachkompetens. De har en högre certifiering av branschorganisationen ICF (International Coaching Federation). De väljs bland en exklusivare skara coacher, för ett mer omfattande och krävande uppdrag. Oftast kan du ändå få träffa flera executive coaches om du vill, innan du gör ditt val.