Här ansöker du till våra kommande utbildningstillfällen

Vi levererar ICF ackrediterade och företagsanpassade coachutbildningar av högsta kvalitet med ditt lärande i fokus.

Coachutbildning - Grund (ACC)

För dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt i din profession. Under utbildningen jobbar vi oss metodiskt och på ett inspirerande sätt igenom ICF´s 8 kärnkompetenser. Detta program uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering på första nivå (Acredited Certified Coach – ACC).

Coachutbildning – Fördjupning (PCC)

För dig som redan har en grundutbildning i coaching och nu är redo att ta din coaching till nästa nivå. Här handlar det om dig som coach och hur du använder dig själv ännu mer i coachingen. Under utbildningen på 12 månader bygger vi successivt på det fördjupande lärandet via en stor del praktisk tillämpning. Detta program uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering på andra nivå (Professional Certified Coach – PCC).

Kommande utbildningstillfällen

Diplomerad Teamcoach (CCE)

Denna utbildning ger dig en stabil plattform i Grupp- och Teamcoaching, där vi genom praktik och teori stärker dig i rollen som Teamcoach. Vi bygger vidare på dina tidigare erfarenheter som coach och utforskar hur dessa i kombination med ICF´s (International Coaching Federation´s) Teamcoach-kompetenser kan användas i Grupp- och Teamcoaching-sammanhang.

Gör din ansökan här

När du ansöker till en av våra utbildningar, kommer vi strax därefter kontakta dig för att boka in en tid för intervju och stämma av att det som du vill utveckla dig inom, är det som vi jobbar med i den utbildning som du ansökt till.

Om du har frågor eller funderingar angående våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig på tel: +46 76 946 89 00 elleinfo@leapfrogab.seså berätter vi mer. 

Vi ser fram emot din ansökan