Ansökan Coachutbildning (ej bindande)

Dessa utbildningar är godkända av ICF och anpassade för dig som vill få eller behålla Internationell Certifiering som Coach.

  • Grundutbildningen (A) ges under 9 dagar över tre månader. Den uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell certifiering på den första nivån - ACC (Associate Certified Coach). Handledning individuellt stöd telemöten mm ingår. Kostnaden för grundutbildningen är SEK 42.500 och inkluderar förutom ovan även 5 timmars mentorcoaching (handledning på din coaching) vid ansökan till en ACC-certifiering. Rekommenderad litteratur tillkommer om ca SEK 1.500.

  • Fördjupningsutbildningen (P) ges under 12 dagar över ett år. Den uppfyller - tillsammans med grundutbildningen - utbildningskravet för ansökan om certifiering på den andra nivån - PCC (Professional Certified Coach). Handledning individuellt stöd telemöten mm ingår. Kostnaden för fördjupningsutbildningen är SEK 48.000. 6 timmars mentorcoaching med separat mentorcoach tillkommer. Rekommenderad litteratur tillkommer om ca SEK 2.200. 

  • Coachande Ledarskap (CL) ges under 5 dagar över tre månader. Den innehåller även webinars och litteratur. ICF-godkänd. Ring oss om du är intresserad!

  • Neuroscience & Coaching (NC) ges under 4 dagar över tre månader. Den innehåller även webinars och litteratur. Kursen lämpar sig också som ICF-godkänd vidareutbildning och förnyelse av certifiering och ger då 28 CCE. Kostnaden för Neuroscience & Coaching är SEK 18.200 inkl litteratur. Ring oss om du är intresserad.

Inget krav på internat för någon av utbildningarna. Bindande anmälan görs genom inbetalning av anmälningsavgiften SEK 5.000. (Anmälningsavgiften utgör delbetalning och betalas efter personlig intervju.) Prisjustering kan komma att genomföras. Moms tillkommer på samtliga belopp. Du är välkommen med en preliminär ansökan för att registrera ditt intresse den är inte bindande. Tidig ansökan ger dig förtur men vi förbehåller oss rätten att avvika från ansökningsordningen om det gynnar gruppsammansättningen. Personlig intervju sker före antagning. Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel: 08-348900.  

Nedan följer datum för kommande öppna kurser var vänlig ange det/de alternativ du föredrar (A = Grundutbildning P = Fördjupningsutbildning). Är du intresserad av utbildning i Coachande Ledarskap klicka här.

Utbildning

Förmöte

Block 1

Block 2

Block 3

Block 4

Block 5

17/6

20-21/8

10-11/9

1-2/10

22-23/10

28/9

15-16/10

5-6/11

26-27/11

17-18/12

21/12

20-22/1

25-26/3

3-4/6

1-3/9

9/12

Kontaktuppgifter