Ansökan Coachutbildning (ej bindande)

Dessa utbildningar är godkända av ICF och anpassade för dig som vill få eller behålla Internationell Certifiering som Coach. De genomförs på svenska i Leapfrogs egna kurslokal på Långholmen i Stockholm.

  • Grundutbildningen (A) uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF-certifiering på den första nivån - ACC (Associate Certified Coach). Handledning individuellt stöd, video-/ telemöten ingår under och efter programmets gång. För ansökan till ACC-certifiering krävs 10 timmars mentorcoaching (handledning på din coaching) där det i programmet ingår sju timmars mentorscoaching. Utbildningsprogrammet utgör 64 timmar. Kostnaden är 44.500 SEK för genomförande i Leapfrogs egna kurslokal på Långholmen i Stockholm respektive online. Rekommenderad litteratur tillkommer.

  • Fördjupningsutbildningen (P) uppfyller - tillsammans med grundutbildningen - utbildningskravet för ansökan om ICF-certifiering på den andra nivån - PCC (Professional Certified Coach). Handledning individuellt stöd, web-/telemöten ingår. Utbildningsprogrammet utgör 86 timmar. Kostnaden är 49.500 SEK och genomförandet sker i Leapfrogs egna kurslokal på Långholmen i Stockholm respektive online. 6 timmars individuell mentorcoaching (handledning på din coaching) med separat mentorcoach tillkommer. Rekommenderad litteratur tillkommer också. Datumen nedan är preliminära.

  • Teamcoaching Steg 1 (TC1) Uppfyller utbildningskravet att bli Leapfrog Diplomerad Teamcoach. Handledning, individuellt stöd, web-/telemöten ingår. Utbildningsprogrammet utgör 27 timmar lärarledd utbildning samt ca 6 timmars egenstudier. Kostnaden är 22.500 SEK. Genomförandet sker i Leapfrogs egna kurslokal på Långholmen i Stockholm respektive online. Rekommenderad litteratur tillkommer. För mer information om programupplägg och innehåll, ring Huvudtränare Catharina Linnet på 076-7602824. 

  • Teamcoaching Steg 2 (TC2) Är ett påbyggnadsprogram till Steg 1 och uppfyller utbildningskravet att bli Leapfrog Advanced Diplomerad Teamcoach samt ansökan att bli ICF ackrediterad Teamcoach. Handledning, individuellt stöd, web-/telemöten ingår. Genomförandet sker i Leapfrogs egna kurslokal på Långholmen i Stockholm respektive online. Rekommenderad litteratur tillkommer. För mer information om programupplägg och innehåll, ring Huvudtränare Catharina Linnet på 076-7602824. 

  • Coachande Ledarskap (CLS) ges under fyra dagar över tre månader. Detta program är för dig som är ledare och vill utveckla din coaching kompetens. Vi går igenom grunderna i coaching och hur du kan använda det i ditt dagliga arbete som ledare. Denna utbildning är ICF-godkänd och vi genomför den en till två gånger per år. Ring oss om du är intresserad!

  • Leader as a coach (CLE) - this is a a training program of four days over three months for you as a leader that want to develop your coaching skills. We go through the foundation of coaching and how you can use it in your daily work. The program is accredited by ICF and is being held once or twice per year. The program is Please contact us if you are interested. 

Inget krav på internat för någon av utbildningarna. Bindande anmälan görs genom inbetalning av anmälningsavgiften SEK 5.000. (Anmälningsavgiften utgör delbetalning och betalas efter personlig intervju.) Prisjustering kan komma att genomföras. Moms tillkommer på samtliga belopp. Du är välkommen med en preliminär ansökan för att registrera ditt intresse, den är inte bindande. Tidig ansökan ger dig förtur men vi förbehåller oss rätten att avvika från ansökningsordningen om det gynnar gruppsammansättningen. Personlig intervju sker före antagning. Har du frågor är du välkommen att ringa oss på tel: +46 76 94 68 900.  

Nedan följer datum för kommande öppna kurser var vänlig ange det/de alternativ du föredrar (A = Grundutbildning P = Fördjupningsutbildning). Är du intresserad av utbildning i Coachande Ledarskap klicka här.

Utbildning

Förmöte

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

19/12

12-13/1

2-3/2

23-24/2

16-17/3

13/3

30-31/3

20-21/4

11-12/5

1-2/6

25-26/1

15/2

8/3

21/3

25-26/4

9/5

30/5

20/6

20/12

18-20/1

23-24/3

25-26/5

30/8-1/9

7/12

Kontaktuppgifter