Coachutbildning – Grund (ACC), A2501

Coachutbildning – Grund (ACC) är en certifieringsgrundande coachutbildning för dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt, i din profession och i ditt liv.

Start: 2025-01-16 För dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt i din profession. Under utbildningen jobbar vi oss metodiskt och på ett inspirerande sätt igenom ICF´s 8 kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Detta program uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering på första nivå (Associate Certified Coach – ACC). […]

Coachutbildning – Grund (ACC), A2409

Coachutbildning – Grund (ACC) är en certifieringsgrundande coachutbildning för dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt, i din profession och i ditt liv.

Start: 2024-09-12 För dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt i din profession. Under utbildningen jobbar vi oss metodiskt och på ett inspirerande sätt igenom ICF´s 8 kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Detta program uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering på första nivå (Associate Certified Coach – ACC). […]