Coaching

"Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential" - ICF (International Coach Federation) 

Coaching är en generell kompetens, ett förhållningssätt som skapar en fördjupad medvetenhet och en tydlig rörelse framåt. Alla som vill komma fram snabbare och enklare har glädje av en professionell coach. Oavsett om det gäller ett (strukturellt) problem eller (osäkra/omedvetna) möjligheter, så handlar coaching alltid om att underlätta vägen framåt.

Landvinningar inom neurovetenskapen kan förklara varför professionell coaching fungerar. Forskning inom coaching talar för sig själv. Du kan känna dig trygg med en professionell och erfaren coach och vår erfarenhet inom professionell coaching sträcker sig tillbaka till 1990-talet. 

ICF certifierar coacher på tre olika kompetensnivåer. Håkan Schyllert som grundat Leapfrog innehar den högsta certifieringen - Master Certified Coach sedan 2006. I uppdrag erbjuder vi alltid certifierade coacher till våra klienter, ofta på högre nivåer.

Scrolla och läs vidare om de olika inriktningar vi har specialiserat oss på. Ring oss om du vill rådgöra om ditt behov. Vårt nätverk av coacher är större än stort.