Coaching för ledare

Coaching är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge

För att vara effektiv som ledare eller nyckelperson behöver du använda hela din personlighet. Relationer och utveckling påverkas minst lika mycket av den du är som det du gör.

En professionell coach ger dig möjlighet att utveckla de delar du vet behöver utvecklas i ditt framtida ledarskap. Samt det du kanske ännu inte upptäckt, som står i vägen för dig i ditt ledarskap. Coachen är en utomstående partner som hjälper dig skapa ny medvetenhet som möjliggör nytt agerande. Vi tar utgångspunkt i nuet och framtiden för att inte vara styrda av det förflutna.

Förutsättningslös prövning bidrar till personliga upptäckter som ökar medvetenhet, ansvar och åtagande. I coaching är förändringstänkande och utveckling centralt, liksom att ställa frågor om hur vi ser vad vi ser. Coachen fokuserar på ditt agerande för att nå dina och företagets visioner och mål. Som ledare får du hjälp att komma till handling och fatta beslut som är effektiva för både dig själv och din organisation. 

Nytta för företaget

När organisationen betalar för coachingen kopplas alltid uppdraget till företagsnyttan. Överordnad chef och ev HR involveras för att tydliggöra krav och förväntningar på coachingen, coachen och klienten. Med en tydlig målbeskrivning och uttalat ansvarstagande vill vi därmed säkra investeringen.

Resultatet av coaching kan vara:
  • Inre insikter  om styrkor, roller, värden och kontrollspann. Vad du behöver göra och använda mer av och om begränsande tankemönster.
  • En tydlig bild av framtiden som ger medvetenhet om vad du vill uppnå i din ledarroll och hur du tar dig dit. Hjälp att ifrågasätta det omöjliga och att omvandla visionen till mål. 
  • Personligt genombrott, personligt åtagande och målstyrning. Förmåga att hantera hinder, effektivt tidsutnyttjande och balans mellan olika arenor. Eller att sätta gränser för dig själv och andra.

Vår kompetens

Alla våra coacher har erfarenhet som ledare, en professionell coachutbildning och är certifierade av branschorganisationen ICF (International Coach Federation). Att utveckla individer och grupper har varit en del av deras vardag under lång tid. Oftast kan vi erbjuda dig att få träffa flera coacher om du vill, innan du gör ditt val.
En sak är säker - om fem år är du både klokare och effektivare än idag! Vad vore det värt för dig att få den utvecklingen redan nu? En professionell coach är en effektiv hävstång för din utveckling!

Nästa steg

Testa oss kostnadsfritt och få reda på vad en professionell coach kan göra för just dig! Kontakta oss idag vi online intresseanmälan, telefon +46 8 348900 eller email info@leapfrogab.se.