Karriärcoaching

 "Just when you get to the top of your ladder, you realize it is up against the wrong wall" - Joseph Campbell

Karriärcoaching handlar till lika delar om coaching och rådgivning, vilket kräver olika kompetenser. En bra karriärcoach har kompetens inom båda områdena. Ofta behöver vi hjälp att se våra mönster, hur vi begränsar oss, vad vi undviker och är rädda för. Och vi kan också behöva lyfta fram våra styrkor samt vad vi behöver utveckla. Hur vi presenterar oss i olika sammanhang, hur just den egna arbetsmarknaden ser ut samt hur vi bäst tar oss fram på den är andra fokusområden för en karriärcoach.

Karriärcoaching ska leda fram till rätt roll, uppgifter och sammanhang, nu och i framtiden. Dina styrkor ska vara produktiva, så att du tar vara på din potential och får utvecklas. Du kommer att se att dina egenskaper lämpar sig för arbetsuppgifter du förmodligen inte tänkt på. Att klättra uppåt är bara en väg att utvecklas - och den är inte alltid rätt.
Våra kompetenser inom karriärcoaching grundlades på 90-talet. Vårt program syftar till att skapa insikter som underlättar för dig att utvecklas i rätt riktning. Programmet är upplagt i tre steg med flera delområden;

  • Självkännedom - får dig att upptäcka mer av dig och din potential.
  • Nuvarande och framtida arbete, funktion, organisation och omvärld.
  • Målsättning, planering och agerande utifrån en personlig marknadsföringsplan.

Som klient genomför du många övningar och startar en utvecklingsprocess som ofta pågår långt efter programmets slut. Genomförandet sker vanligtvis individuellt. I företagsinterna program kan karriärcoaching också genomföras i grupp och ge ökad intern rörlighet, bättre medarbetarsamtal och delaktighet i den egna utvecklingen samt en ökad träffsäkerhet i kompetensutvecklingsinsatser. Och inte minst mer motiverade medarbetare.

Vår kompetens

Vi använder bara karriärcoacher som har dubbla kompetenser. Dels utbildning och erfarenhet som coacher och som sådana certifierade av branschorganisationen ICF (International Coaching Federation). Dels kunskap i karriärfrågor, vilket krävs för att kunna ge dig råd. Vid uppdrag för chefer väljer vi karriärcoacher som dessutom har ledarerfarenhet. Oftast kan vi erbjuda dig att få träffa fler karriärcoacher om du vill, innan du gör ditt val.

Nästa steg

Testa oss kostnadsfritt och få reda på vad en professionell coach kan göra för just dig! Kontakta oss idag via intresseanmälan, telefon +46 76 94 68 900 eller email info@leapfrogab.se.