Teamcoaching

"There is no I in team" - Michael Jordan

Teamcoaching handlar om teamets prestationer och har fokus på utveckling och lärande. Det tar vara på teamets gemensamma resurser för att uppnå dess mål på ett sätt som är långsiktigt hållbart och högpresterande. Ett högpresterande team kännetecknas av att det har ett gemensamt syfte, delat ansvar för ett gemensamt och utmanande resultatmål, delade värderingar och klara kompletterande färdigheter.

I teamcoaching arbetar vi med ansvarstagandet inom teamet och en tydlig gemensam målbild. Teamet får hjälp att sätta ord på det de själva inte klarar eller ännu inte upptäckt. Och vi stödjer teamet att få tillgång till ett nytt kraftfullt agerande. Vår metodik fokuserar allas energi i samma riktning, genom praktiskt och konkret arbete. Vi tar vara på och förstärker det som redan fungerar. 

Teamcoaching kan om så önskas kombineras med individuell coaching för att utveckla och stärka individerna i teamet.

Resultatet av teamcoaching kan vara:

  • Nytt liv i ett stagnerade team.
  • Ny energi och driv mot tydliga mål.
  • Gemensamt ansvar för helheten, bortom individuella roller.
  • Medvetenhet om teamets mönster.
  • Ökad medvetenhet och utveckling av samspelet.

Vår kompetens

Teamcoachen har kompetens inom både coaching och  grupputveckling. Våra teamcoacher har certifierats av branschorganisationen ICF (International Coaching Federation). De har också erfarenhet av arbete med gruppdynamik, och har själva varit ledare på olika nivåer.
Vi lyssnar gärna till din unika situation och hur du vill ha den annorlunda. Därefter kan du själv bedöma nyttan med en insats och vilken resurs du behöver.

Nästa steg

Kontakta oss idag vi online intresseanmälan, telefon +46 76 94 68 900 eller email info@leapfrogab.se.