CoachTech Lab

Prova på framtidens coaching och utforska digitala coachingverktyg

ICF Continuing Coach Education

Om CoachTech Lab

Ligg i framkant – använd digitala verktyg för en spännande och kreativ coachingupplevelse!

Under denna dag – Leapfrogs CoachTech Lab – utforskar vi tillsammans hur coaching kan genomföras med stöd av digitala lösningar. Syftet är att introducera dig som är intresserad av detta till ett urval av de digitala verktyg som är tillgängliga i dag och också ge en inblick i vad som kan komma härnäst.

Förbered dig på att möta hur framtidens coaching kan komma att se ut, genom att förstå vad ett digitalt stöd kan addera till dina samtal och göra din insats ännu mer värdeskapande och spännande.

Vi kommer introducera och testa verktyg som kan verka som kreativa katalysatorer i coachingprocessen. Du kommer också få möjlighet att prova ett coachsamtal med din “alldeles egna” AI Coach, få uppleva en democoaching i Virtual Reality (VR) samt själv prova på att genomföra en coaching i VR.

Vår övertygelse är att genom att förstå och ta till oss ny teknik med både dess möjligheter och utmaningar, kan vi vara med och påverka utvecklingen i en positiv riktning – där kvalitet och etik får fortsätta genomsyra vår profession.

Räkna med att du kommer att få med dig nya och utvecklande sätt att tänka och arbeta med coaching. Du kommer också få möjlighet att träffa och nätverka med andra som har stort intresse för och är nyfikna på coaching i den digitala världen.

Utbildningen genomförs på svenska med visst material på engelska.

Notera: Detta CoachTech Lab är baserat på innehållet från Leapfrogs konferensdag i oktober 2023 med Sam Isacsson. Om du har deltagit på konferensdagen kan du komma att känna igen de olika verktygen men den här dagen kommer handla om att prova på verktygen och att faktiskt coacha med digitala verktyg.

Deltagande på denna utbildningsdag och genomförande av de förberedande samt efterföljande uppgifterna ger dig 10 CCE poäng. Poängen kan användas vid omcertifiering hos ICF.

Detta CoachTech Lab riktar sig till dig som:

  • Är intresserad av coaching och som vill inspireras av hur framtidens coaching kan komma att se ut.
  • Vill få tips och inspiration till hur du kan fortsätta att utveckla din coaching med ett digitalt stöd.
  • Vill prova på att använda digitala verktyg när du coachar. 
  • Tillsammans med andra vill utforska etik och andra frågeställningar kopplat till att använda teknologi när du coachar.

Grundläggande kunskaper om hur mobila applikationer och program används är en fördel men inga djupa tekniska kunskaper behövs för att deltaga. En del av det förberedande arbetet innan Coachtech Labbet inkluderar uppsättning av ett antal applikationer för att optimera behållningen av dagen. Instruktioner för detta ingår i det förberedande materialet.

Här hittar du mer information om teknologi i coaching hos ICF, inklusive white paper och webinars

Program Information

Gör din anmälan här

CoachTech Lab, CTL- 2409
Datum & Tid: 2024-09-20, kl 09:00 – 17:00
(Notera att eventuell av-anmälan måste ske senast 2024-09-06)

ICF Continuing Coach Education

Leapfrog är ett utbildningsföretag som funnit i över 20 år i Sverige och anses inneha ett av landets bästa kompetenser och erfarenheter inom coachutbildning!
Våra utbildare, mentorcoacher och facilatorer har alla lång erfarenhet som professionella coacher, utbildare och ledare. Vi har alla genomgått fördjupningsutbildning inom coaching som är godkänd av branschorganisationen ICF (International Coaching Federation) och vi alla är PCC eller MCC certifierade. 

Om du har frågor eller funderingar angående våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig på tel: +46 76 946 89 00 eller skicka e-post, så berätter vi mer. 

Leapfrog - Coachutbildning -Ledarskapsutveckling - Coaching

Kommande CoachTech Labs

CoachTech Lab, CTL-2409
Datum: 2024-09-20

Coaching med AI och XR at Leapfrog AB
Sam Isaacson demonstrating coaching in Virtual Reality.

Sam Isaacson demonstrerar coaching i Virtual Reality på Leapfrogs konferensdag 2023.