Coachutbildning – Fördjupning (PCC)

För dig som vill vidareutveckla dig som coach och ta din förmåga att coacha till nästa nivå

ICF - Accredited Coaching Education Level 2

Om programmet

Fördjupningsutbildningen är för dig som har en grundutbildning i coaching och vill fördjupa din förmåga att coacha (betydligt) mer.

Utbildningen motsvarar väl utbildningskravet för internationell certifiering på PCC-nivå enligt ICF (International Coaching Federation). På Leapfrog startade vi denna utbildning 2008 och den tar dig till professionell nivå enligt de krav som ställs av vår branschorganisation ICF.

En förutsättning för deltagande är att du har gått Leapfrogs grundutbildning eller tillgodogjort dig motsvarande utbildning hos annan ICF godkänd leverantör.

I detta program har vi fokus på att utveckla dig som coach och hur du kan skapa ännu mer värde för och med din klient. Du kommer att utveckla sidor som gör att du kan använda mer av dig själv i din coaching och du kommer under årets gång få träna mycket på detta och i varierad form.

Vi jobbar oss också på ett metodiskt och inspirerande sätt djupare igenom de åtta kärnkompetenserna. Vi fortsätter också med att fördjupa förståelsen för ICFs etiska riktlinjer och hur du kan bli mer professionell i alla avseenden.

Steget till professionell coach är stort och vi är måna om att skapa bästa tänkbara utvecklingsprocess och lärande miljö som förankrar den professionalitet vi eftersträvar.

Utbildningsprogrammet utgör 86 utbildningstimmar över 12 månader. Utbildningen genomförs på svenska med visst material på engelska. 

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • Önskar fördjupa din coachingkompetens ytterligare och djupare
  • Vill arbeta eller redan nu arbetar professionellt med coaching, i rollen som coach, ledare eller annan personalutvecklande funktion
  • Vill gå en coachutbildning som är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF och som är certifieringsgrundande
  • Har gått en grundutbildning som möter ICFs utbildningskrav för ACC-certifiering

Program Information

ICF - Accredited Coaching Education Level 2

När du ansöker till en av våra utbildningar, kommer vi strax därefter kontakta dig för att boka in en tid för intervju och stämma av att det som du vill utveckla dig inom, är det som vi jobbar med i den utbildning som du ansökt till.

Om du har frågor eller funderingar angående våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig på tel: +46 76 946 89 00 eller info@leapfrogab.se, så berätter vi mer. 

White half circle

Kommande Utbildningstillfällen