Coachutbildning – Teamcoach, TC1-2301

Coachutbildning – Teamcoach, TC1-2301

Start: 2023-01-25

Denna utbildning ger dig en stabil plattform i Grupp- och Teamcoaching, där vi genom praktik och teori stärker dig i rollen som Teamcoach. Vi bygger vidare på dina tidigare erfarenheter som coach och utforskar hur dessa i kombination med ICF´s (International Coaching Federation´s) Teamcoach-kompetenser kan användas i Grupp- och Teamcoaching-sammanhang.

Programmet är uppdelat i två delar där du efter steg 1 (TC1) blir Diplomerad Teamcoach, och efter steg 2 (TC2) blir Diplomerad Teamcoach Advanced. I och med steg 2 uppfylls utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering ( Advanced Certification in Team Coaching – ACTC).

Program schema TC1:

UTBILDNINGSBLOCK

KURSDAGAR

MODUL 1

25 – 26/1

MODUL 2 (Virtuellt)

15 /2

MODUL 3 (Virtuellt)

8/3

MODUL 4

21/3

FÖRMÖTE*

23/1

* Alternativ tid för förmöte är möjlig att få

Plats: Långholmen, Alstaviksvägen 3, 117 33 Stockholm

Utbildare: Catharina Linnet (PCC)
Gästföreläsare: Sara Widlert (MCC)

Pris: 22.500 Sek (exkl. moms)

Ansök (Fullbokad)

Utbildning