Coachutbildning – Teamcoach, TC1-2304

Coachutbildning – Teamcoach, TC1-2304

Start: 2023-04-25

Denna utbildning ger dig en stabil plattform i Grupp- och Teamcoaching, där vi genom praktik och teori stärker dig i rollen som Teamcoach. Vi bygger vidare på dina tidigare erfarenheter som coach och utforskar hur dessa i kombination med ICF´s (International Coaching Federation´s) Teamcoach-kompetenser kan användas i Grupp- och Teamcoaching-sammanhang.

Programmet är uppdelat i två delar där du efter steg 1 (TC1) blir Diplomerad Teamcoach, och efter steg 2 (TC2) blir Diplomerad Teamcoach Advanced. I och med steg 2 uppfylls utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering ( Advanced Certification in Team Coaching – ACTC).

Program schema TC1:

UTBILDNINGSBLOCK

KURSDAGAR

MODUL 1

25 – 26/4

MODUL 2 (Virtuellt)

9 /5

MODUL 3 (Virtuellt)

30/5

MODUL 4

20/6

FÖRMÖTE*

18/4

* Alternativ tid för förmöte är möjlig att få

Plats: Långholmen, Alstaviksvägen 3, 117 33 Stockholm

Utbildare: Catharina Linnet (PCC)
Gästföreläsare: Sara Widlert (MCC)

Pris: 22.500 Sek (exkl. moms)

Gör din ansökan här

När du ansöker till en av våra utbildningar, kommer vi strax därefter kontakta dig för att boka in en tid för intervju och stämma av att det som du vill utveckla dig inom, är det som vi jobbar med i den utbildning som du ansökt till.

Om du har frågor eller funderingar angående våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig på tel: +46 76 94 68 900 eller info@leapfrogab.se, så berätter vi mer. 

Utbildning TC1-2304