Diplomerad Teamcoach

För dig som vill ha en stabil och inspirerande grund att stå på när du arbetar med Grupper och Team

Om programmet

Denna utbildning ger dig en stabil plattform i Grupp- och Teamcoaching, där vi genom praktik och teori stärker dig i rollen som Teamcoach. Vi bygger vidare på dina tidigare erfarenheter som coach och utforskar hur dessa i kombination med ICF´s (International Coaching Federation´s) Teamcoach-kompetenser kan användas i Grupp- och Teamcoaching-sammanhang.

Programmet är uppdelat i två delar där du efter steg 1 (TC1) blir Diplomerad Teamcoach, och efter steg 2 (TC2) blir Diplomerad Teamcoach Advanced. I och med steg 2 uppfylls utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering ( Advanced Certification in Team Coaching – ACTC).

Du kommer få med dig fakta, teoretiska modeller samt tips och inspiration på verktyg som du kan använda när du coachar och jobbar med grupper och team framöver. Vi kommer också att hålla två av tillfällena digitalt för att du ska få lite inspiration på hur du kan jobba med grupper och team i digital miljö.

Efter genomförd utbildning blir du Leapfrog Diplomerad Teamcoach. Leapfrog´s mål är att få Steg 1 CCE godkänt så snart som möjligt och Steg 2 certifieringsgrundande.

Fr.o.m. hösten 2023 finns möjlighet att gå påbyggnadsprogrammet, Steg 2, som fördjupar dina kunskaper ytterligare och ger dig allt du behöver utbildningsmässigt för att kunna ICF-certifiera dig till Teamcoach.

Utbildningen är godkänd av ICF och steg 1 (TC1) ger 34 CCE poäng, varav 31 Core Competence poäng och 3 Resource Development poäng.

ICF Continuing Coach Education

Utbildningen riktar sig till dig som

  • Redan är utbildad coach enligt ICF eller annan liknande coachutbildning
  • Känner till ICF´s åtta kärnkompetenser 
  • Med fördel har viss erfarenhet av att arbeta med grupper och team, det är dock inget krav

När du ansöker till en av våra utbildningar, kommer vi strax därefter kontakta dig för att boka in en tid för intervju och stämma av att det som du vill utveckla dig inom, är det som vi jobbar med i den utbildning som du ansökt till.

Om du har frågor eller funderingar angående våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig på tel: +46 76 946 89 00 eller info@leapfrogab.se, så berätter vi mer.