Om Leapfrog

Ett av Sveriges ledande företag inom Professionell Coach- & Ledarskapsutveckling

Leapfrog - Coachutbildning -Ledarskapsutveckling - Coaching

Så här tänker vi på Leapfrog

Vårt mål är att accelerera lärande i liv och ledarskap genom coaching och utbildning och på så sätt bidraga till att växa både individer och företag.

Som ledande utbildningsföretag inom professionell coaching står vi för att skapa värde med kunskap, kvalitet och professionalism.

Vi bidrar till att skapa högsta standard inom professionell coaching!

Företaget

Leapfrog AB har sedan 2003 utbildat över 1400 deltagare enligt branschorganisationen, ICF´s (International Coaching Federation) riktlinjer och krav. Under åren har vi genomfört närmare 100 grundutbildningar (ACC) och ett 20-tal fördjupningsutbildningar (PCC). Utöver det har vi stöttat många företag i att utveckla ett coachande förhållningssätt genom företagsanpassade utbildningar. På Leapfrog har vi som mål att utbilda de bästa coacherna i Sverige och det gör vi genom att hålla högsta kvalitet, professionalism och hög kunskapsförmedling i en alltid nära och individuell dialog med alla deltagare. Vi tror att detta bidrar till att Leapfrog anses vara ett av de ledande företagen i Sverige inom coaching och coachutbildningar.

Vi har sedan många år tillbaka ett väletablerat och stabilt nätverk av coacher och mentorcoacher med mycket bred kompetens och mångårig erfarenhet inom coaching och ledarskap. Vi håller oss alltid aktiva i vår egen vidareutbildning där vi har en omfattande samverkan med flera andra utbildningsaktörer i Världen, bland annat genom nätverket (ACTO – Association of Coach Training Organization) samt genom ett djupt engagemang i ICF (International Coaching Federation). Detta gör vi för att hålla oss aktiva i vår egen vidareutbildning samt hålla oss uppdaterade i vad som kommer fram genom forskning i området coaching, ledarskap och den mänskliga utvecklingen.

Leapfrog anordnar också en årlig konferensdag där tidigare deltagare får möjlighet att nätverka och fortbilda sig. Föredragshållare handplockas från vårt internationella nätverk av förgrundsgestalter inom coaching och coachutbildning. De senaste åren har vi gästats av Marcia Reynolds, grundare och tidigare president för ICF som inspirerade med hög energi och året därefter Peter Redding, väl förankrad inom ICF, författare och stor förebild för många coacher runt om i världen.

Vad vi gör

  • Utbildar och tränar ledare och coacher till att bli verkligt professionella och trygga i coaching.
  • Utbildar och tränar interna nyckelpersoner i ett coachande förhållningssätt.
  • Tillhandahåller erfarenhetsförankrade konsulter och ledare som professionella coacher, för individ- team- och organisationsutveckling. 

Vår värdegrund:

  • Högsta nivå av kompetens, professionalism och engagemang och detta i kombination med stort hjärta och glädje!
Learning @ Leapfrog, Knowledge sharing, Heart, Certification