Företagsanpassade Coach- & Ledarskapsprogram

När Ni som organisation önskar få inspiration och utveckla er inom coaching & ledarskap

Om Företagsanpassade Program

Välj företagsanpassade program när ni som organisation önskar få inspiration och utveckla er inom coaching & ledarskap. Med företagsanpassade program har ni möjlighet att få just det ni som organisation och företag efterfrågar och har behov av.

Leapfrog har stor erfarenhet av att stötta organisationer i utbildningsinsatser som är anpassade till företagsspecifika behov, inom coaching och ledarskapsutveckling. Vi har även lång erfarenhet av att stötta upp i agila transformationer.

Insatserna sker ofta i en kombination av utbildning, facilitering och coaching i syfte att få lärandet att ge direkt resultat hos medarbetare och företag.

Vi lyssnar gärna på just ert behov vartefter vi gör ett förslag på hur en väg framåt för er kan vara. Tillsammans går vi grundligt igenom vad syftet med insatsen är, vad deltagarnas förkunskaper och utgångspunkt är och vad ni som organisation önskar se för resultat.

Vårt mål på Leapfrog är att de nya kunskaper deltagarna och ni som företag erhåller, skall skapa stort värde till utveckling av er verksamhet, både på kort och lång sikt.

Läs också gärna mer om vårt tänk runt Organisations- & Ledarskapscoaching här.  

Leapfrog - Coachutbildning -Ledarskapsutveckling - Coaching
Compass