Certifiering

Om Certifiering

De två partsoberoende branschorganisationer som finns för certifierade coacher i Sverige är EMCC (European Mentoring and Coaching Council) och ICF (International Coaching Federation). Båda organisationerna certifierar enskilda coacher och godkänner utbildningar. Bara ICF är representerad i Sverige och det är den organisation som har störst tyngd i Sverige och globalt. ICF tillhandahåller också incitament för vidareutveckling på tre certifieringsnivåer.
Härutöver förekommer certifieringar som enskilda utbildningsorganisationer använder. (ICC är kanske den mest kända i Sverige.) Dessa motsvarar alltså inte en certifiering hos branschorganisationerna ICF eller EMCC.

Certifieringar på marknaden
De två partsoberoende branschorganisationer som finns för certifierade coacher i Sverige är EMCC (European Mentoring and Coaching Council) och ICF (International Coaching Federation). Båda organisationerna certifierar enskilda coacher och godkänner utbildningar. Bara ICF är representerad i Sverige och det är den organisation som har störst tyngd i Sverige och globalt. ICF tillhandahåller också incitament för vidareutveckling på tre certifieringsnivåer.
Härutöver förekommer certifieringar som enskilda utbildningsorganisationer använder. (ICC är kanske den mest kända i Sverige.) Dessa motsvarar alltså inte en certifiering hos branschorganisationerna ICF eller EMCC.

Certifiering hos ICF (International Coaching Federation)
På ICF Sveriges hemsida finns detaljer om ansökningsprocessen och en video för dig som vill certifiera dig. Om du som kund vill kontrollera om någon verkligen är certifierad och medlem i ICF kan du söka på namnet här så kommer du till ICFs Internationella hemsida.

Certifiering hos Leapfrog

Vår fördjupningsutbildning är en av få i Norden som godkänts som en s.k. ACTP-utbildning av ICF. En sådan måste ge möjlighet för deltagare att bli certifierade från utbildningsföretaget. Certifieringen ska kompetensmässigt motsvara den svårighetsgrad som ICF definierat på PCC-nivå (men får inte sammanblandas med en sådan). De som fullföljt och godkänts från utbildningen (sammanlagt 15 månader), haft betydande handledning samt praktiserat genom ett omfattande klientarbete, kan genomgå examinationen.

Examinationen innehåller flera delar och genomförs på svenska inför två fristående examinatörer. De är båda några av ett fåtal MCC-certifierade (Master Certified Coach) som också är erfarna examinatörer för ICF. De som klarar denna examen får kalla sig Leapfrog Certified Professional Coach, LCPC.

Om man som LCPC-certifierad senare vill ansöka om en PCC-certifiering hos ICF, tillkommer inga ytterligare prov utöver ansökningskraven. Alla som ansöker till ICF för första gången måste dock göra ett skriftligt kunskapsprov.