Coach Certifiering

En Leapfrog examination står för kvalitet och är ett steg i din vidareutveckling som coach      

Om Coach Certifiering och ICF Certifiering

De två partsoberoende branschorganisationer som finns för certifierade coacher i Sverige är ICF (International Coaching Federation) och EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Båda organisationerna certifierar enskilda coacher och godkänner utbildningar. Bara ICF är representerad i Sverige och det är den organisation som har störst tyngd i Sverige och globalt. ICF tillhandahåller också incitament för vidareutveckling på tre certifieringsnivåer.

Härutöver förekommer certifieringar som enskilda utbildningsorganisationer använder, där ICC (International Coaching Council) kanske ät den mest kända i Sverige. Dessa certifieringar motsvarar dock inte en certifiering hos branschorganisationerna ICF eller EMCC.

Certifiering hos ICF (International Coaching Federation)
På ICF Sveriges hemsida hittar du detaljer om ICF’s certifieringsprocess och de olika väger till certifiering.
Om du som coach klient eller potentiel coach klient vill kontrollera om en coach är certifierad och medlem i ICF kan du söka på namnet här.

ICF Certifiering Level-1 hos Leapfrog

Fr.o.m. januari 2023 ska en ICF-ackrediterad grundutbildning i coaching innehålla möjlighet till examination och certifiering hos ditt utbildningsföretag, kallas Level 1 certifiering.

Leapfrogs Level 1 coach certifiering motsvarar kompetenskraven för ICFs ACC-nivå och underlättar processen om du därefter väljer att fullfölja med ACC-certifiering hos ICF.

Du har möjlighet att göra en Level 1 certifiering hos Leapfrog om du fullföljt grundutbildning från januari 2018 eller senare. Om du genomfört utbildningen innan januari 2018 ansöker du om ACC-certifiering direkt hos ICF på ACSTH route.

Efter godkänd Level-1 examination hos Leapfrog kan du titulera dig, Leapfrog Certified Coach, LCC och/eller Level 1 Certified Coach.

Krav för att kunna ansöka om Level 1 examination hos Leapfrog

 • Utbildning: Fullföljd grundutbildning hos Leapfrog och godkänd Diplomerad Leapfrog Coach – januari 2018 eller senare.
 • Mentorcoaching: 10 timmar mentorcoaching, varav minst tre timmar individuellt.
  • Fr.o.m. januari 2023 ingår sju timmar mentorcoaching i grupp i utbildningen. I tillägg för certifiering krävs alltså tre timmar individuell mentorcoaching.
  • Om du har gått utbildningen under perioden jan 2018 – dec 2022 har fem timmar mentorcoaching i grupp ingått i utbildningen. Du behöver således komplettera din mentorcoaching upp till de 10 timmar som krävs, varav minst tre timmar individuellt.
  • Kompletterande mentorcoaching arrangeras och bekostas på egen hand innan ansökan. Leapfrog rekommenderar gärna lämpliga mentorcoacher med avtalat fördelaktigt pris.
 • Erfarenhet: Vi ser att möjligheten för ett godkännande ökar med antal erfarenhetstimmar och vi rekommenderar dig därför att du har 50 timmars erfarenhet av coaching innan du ansöker.

Examinationen

 • Examinationen innebär att du skickar in en ljudfil på 30 min (+/- 5 min) där du coachar en riktig klient. Klienten ska enligt ICF ha givit sitt skriftliga samtycke till att bli inspelad och att ljudfilen får bli genomlyssnad av våra examinatorer. Ljudfilen ska transkriberas enligt bilagan och både ljudfil och transkribering ska bifogas ansökan.
 • Examinationen via Leapfrog är grundlig och utvärderas alltid av två partsneutrala examinatorer. Samtliga examinatorer har lång erfarenhet av att examinera coacher enligt ICF standard.
 • Examinatorerna bedömer din förmåga att coacha och demonstrera ICFs kärnkompetenser. Du kommer att få både muntlig och skriftlig återkoppling från huvudexaminatorn. Processen är densamma oavsett om du bedöms som godkänd eller icke-godkänd
 • Om du inte blir godkänd har du möjlighet att göra om examinationen efter kompetensförstärkning och ny ansökan.
 • Leapfrog genomför examinationer löpande och väntetiden är vanligtvis max 4 veckor.
 • Fördelar med att genomgå Leapfrogs Level 1 examination
  • Med godkänd examination kan du tidigare visa upp en certifiering som kompetensmässigt motsvarar ICFs ACC-nivå.
  • Väntetiden för att genomföra en examination hos Leapfrog är oftast väsentligt kortare än hos ICF.
  • För dig som senare vill bli ICF-certifierad förenklas den fortsatta handläggningen hos ICF.
  • Du får en partsneutral och gedigen bedömning av två mycket erfarna examinatorer som ger en grundlig återkoppling på hur du kan fortsätta utveckla dig som professionell coach (gäller både om du blir godkänd eller icke godkänd).
 • Pris för examination: 5.200 SEK ex moms

ACC-Certifiering

 • Om du efter godkänd Level 1 examination vill certifiera dig på ICFs ACC-nivå behöver du i tillägg ansöka om och få godkännande hos ICF genom att:
  • Uppfylla kravet på erfarenhet av klientarbete, 100 timmar.
  • Bli godkänd på skriftligt prov.
 • Efter godkänd examination hos ICF kan du titulera dig: ICF Associate Certified Coach (ACC).

Ansökan till Level-1 examination

För att ansöka om Level 1 examination hos Leapfrog kontakter du oss lättast via e-post, klick här. Sen återkommer vi med  mer information och ansökningsformulär.

ICF-certifiering utan examination hos Leapfrog

Du har också möjlighet att ansöka om ACC certifiering direkt hos ICF utan att ha genomgått Leapfrogs examination. Du ansöker då på ACSTH route. Kostnad och process för ICFs examination framgår på deras hemsida.
Observera att ansökningskostnaden är lägre om du är medlem av ICF. 

ICF Certifiering Level-2 hos Leapfrog

Fr.o.m. januari 2023 ska en ICF-ackrediterad fördjupningsutbildning i coaching innehålla möjlighet till examination och certifiering hos ditt utbildningsföretag, kallas Level 2 certifiering. Nedan följer information om krav, process och pris för detta hos Leapfrog.

Leapfrogs Level 2 coach certifiering motsvarar kompetenskraven för ICFs PCC-nivå och underlättar processen om du därefter väljer att fullfölja med PCC-certifiering hos ICF.

Du har möjlighet att genomgå en Level 2 examination hos Leapfrog om du fullföljt fördjupningsutbildning från januari 2012 eller senare.

Efter godkänd examination hos Leapfrog kan du titulera dig, Leapfrog Certified Professional Coach, LCPC och/eller Level 2 Certified Coach.

Krav för att kunna ansöka om Level 2 examination hos Leapfrog

 • Utbildning: (krav att både punkt a och b är uppfyllda):
  a) Fullföljd grundutbildning hos Leapfrog eller annan ICF-ackrediterad utbildningsleverantör eller är/har varit ACC Certifierad.
  b) Fullföljd fördjupningsutbildning hos Leapfrog.
 • Mentorcoaching: 10 timmar mentorcoaching av en PCC- eller MCC-certifierad coach, varav minst tre timmar individuellt. Mentorcoachingen räknas ackumulerat från Grundutbildningens första dag och ska ha fullföljts innan ansökan om Level 2 skickas in.
 • Erfarenhet: Vi ser att möjligheten för ett godkännande ökar med antal erfarenhetstimmar och vi rekommenderar därför att du har 300 timmars erfarenhet av coaching (individuell eller team, samt med minst 15 klienter) innan du ansöker. 25 % av dessa timmar ska vara genomförda senaste 18 månaderna.

Examinationen

 • Examinationen innebär att du skickar in en ljudfil på 30 min (+/- 5 min) där du coachar en riktig klient. Klienten ska enligt ICF ha givit sitt skriftliga samtycke till att bli inspelad och att ljudfilen får bli genomlyssnad av våra examinatorer. Ljudfilen ska transkriberas enligt bilagan och både ljudfil och transkribering ska bifogas ansökan.
 • Examinationen via Leapfrog är grundlig och utvärderas alltid av två partsneutrala examinatorer som innehar MCC-certifiering. Samtliga examinatorer har också lång erfarenhet av att examinera coacher enligt ICF standard. Samtliga examinatorer har lång erfarenhet av att examinera coacher enligt ICF standard.
 • Examinatorerna bedömer din förmåga att coacha och demonstrera ICFs kärnkompetenser. Du kommer att få både muntlig och skriftlig återkoppling från huvudexaminatorn. Processen är densamma oavsett om du bedöms som godkänd eller icke-godkänd
 • Om du inte blir godkänd har du möjlighet att göra om examinationen efter kompetensförstärkning och ny ansökan.
 • Leapfrog genomför examinationer löpande och väntetiden är vanligtvis max 4 veckor.
 • Fördelar med att genomgå Leapfrogs Level 1 examination
  • Med godkänd examination kan du tidigare visa upp en certifiering som kompetensmässigt motsvarar ICFs ACC-nivå.
  • Väntetiden för att genomföra en examination hos Leapfrog är oftast väsentligt kortare än hos ICF.
  • För dig som senare vill bli ICF-certifierad förenklas den fortsatta handläggningen hos ICF.
  • Du får en partsneutral och gedigen bedömning av två mycket erfarna examinatorer som ger en grundlig återkoppling på hur du kan fortsätta utveckla dig som professionell coach (gäller både om du blir godkänd eller icke godkänd).
 • Pris för examination: 5.900 SEK ex moms

PCC-Certifiering

 • Om du efter godkänd Level 2 examination vill certifiera dig på ICFs PCC-nivå behöver du i tillägg ansöka om och få godkännande hos ICF genom att:
  • Uppfylla kravet på erfarenhet av klientarbete, 500 timmar
  • Bli godkänd på skriftligt prov.
 • Efter godkänd examination hos ICF kan du titulera dig: ICF Professional Certified Coach (PCC).

Ansökan till Level-2 examination 
För att ansöka om Level 1 examination hos Leapfrog kontakter du oss lättast via e-post, klick här. Sen återkommer vi med  mer information och ansökningsformulär.

ICF-certifiering utan examination hos Leapfrog
Du har också möjlighet att ansöka om PCC certifiering direkt hos ICF utan att ha genomgått Leapfrogs examination. Du ansöker då på ACSTH route. Kostnad och process för ICFs examination framgår på deras hemsida
Observera att ansökningskostnaden är lägre om du är medlem av ICF.