Leapfrog integritetspolicy

För deltagare i våra öppna utbildningar

Vi sparar information i huvudsak för att kunna planera för och genomföra våra utbildningar. När aktuell utbildning är genomförd raderas informationen. Kontaktuppgifter, deltagarlista och ett gruppfoto, sparas om deltagare ger sitt aktiva samtycke. Delar av den förstnämnda informationen kan också sparas efter aktivt samtycke. Syftet med att spara är att kunna bjuda in till kommande aktiviteter och i förekommande fall erbjuda uppdrag.

Efter slutförd utbildning läggs deltagare som så önskar in i vårt Coachgalleri på hemsidan, där vi anger namn, ort och telefonnummer. De ges möjlighet att själva komplettera med mer uppgifter. Huvuddelen av informationen kan deltagare själva ta bort och de kan när som helst begära att all information tas bort. Kontaktuppgifter registreras också i forum som används under utbildningen. Detta raderas ca sex månader efter utbildningen och deltagarna kan radera sig själva när som helst innan dess.

Potentiella deltagares ansökningar och eventuella noteringar från intervjuer sparas i upp till tre år om de inte går in i en utbildning nära i tid.  

För deltagare i företagsinterna utbildningar

Den information vi tar in är en deltagarlista med kontaktuppgifter samt ett gruppfoto. Vi kompletterar med deras närvaro. Detta för att kunna ge uppgifter till organisationen om vilka av deras anställda som tidigare deltagit i aktuell utbildning. 

För klienter i coaching och liknande uppdrag

De uppgifter vi tar in görs enbart för att kunna genomföra det uppdrag som överenskommits. Anteckningar sparas ett år efter avslutat samarbete för att underlätta en eventuell fortsättning. Fakturering sker så att identitet inte röjs, när inte annat överenskommits.

Anteckningar från möten med potentiella klienter sparas i upp till ett år för att i förekommande fall underlätta ett senare samarbete.

Som ICF-certifierade coacher följer vi också de etiska riktlinjer som branschföreningen ICF har utarbetat.

Övrigt

  • Vi prövar alltid våra underleverantörer så att de också lever upp till de krav vi ställer på oss själva.
  • Vi delar aldrig uppgifter med tredje part utan aktivt samtycke från (potentiella) deltagare/klienter eller om lagen så kräver.
  • Vid varje utskick ges mottagare påminnelse om möjligheten att slippa vidare utskick och få kontaktuppgifter raderade.
  • Pappersdokument sparas säkert och förvaras otillgängligt för obehöriga.
  • Anteckningar som sparas i pappersform förstörs när det är aktuellt genom att strimlas.
  • Dropbox används för lagring av dokument.
  • Mail raderas vanligtvis löpande då de är äldre än tre år, genomgång sker en gång om året.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att när som helst begära information om de persondata vi har om dig. 
  • Du har rätt att begära rättelse av dina persondata om de är felaktiga eller ofullständiga. 
  • Du har rätt att när som helst få hjälp med att radera alla persondata vi har om dig. Begäran skickas per mail där du meddelar oss om din önskan gäller all skriftlig information inkl kontaktuppgifter eller om vi ska behålla dina kontaktuppgifter.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren eller motsvarande program laddar ner på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ner sparas på besökarens hårddisk och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer.

Datoranvändare kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de delar av Sajten som kan anpassas efter din användarprofil måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av vår hemsida utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Leapfrog AB

Senast uppdaterad 2020-12-28