Aktuellt

Aktuellt

25-26/8 GRUNDUTBILDNING I COACHING     

Utbildningsprogrammet uppfyller väl ICFs utbildningskrav för ACC-certifiering. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till oss!

Utbildningen pågår 25/8 till 11/11. Programmet vänder sig till dig som coach, ledare, konsult, HR-ansvarig, projektledare, terapeut, lärare eller har annat personutvecklande yrke som vill stärka din kunskap och förmåga att coacha.<br/>

Är ditt företag intresserat av att utbilda era ledare/nyckelpersoner i coachande ledarskap? Vårt program är godkänt av ICF (International Coaching Federation). Läs mer här eller ring oss på 076-946 89 00.