Aktuellt

Aktuellt

20/12 FÖRDJUPNINGSUTBILDNING I COACHING    som uppfyller ICFs utbildningskrav för PCC-certifiering. Pågår hela året för dig som vill bli professionell inom coaching och dig som inte kan motstå att lära mer.... Denna utbildning är den enda riktiga fördjupningen avsedd för dig som redan arbetar som coach eller är ledare med ett särskilt intresse för coaching. Du har gått vår grundutbildning eller har en annan av ICF godkänd grundutbildning. OBS! Utbildningen förutsätter inte att du är certifierad eller har visst antal timmars erfarenhet.

Är ditt företag intresserat av att utbilda era ledare/nyckelpersoner i coachande ledarskap? Vårt program är godkänt av ICF (International Coaching Federation). Läs mer här eller ring oss på 08 348900.