Aktuellt

Aktuellt

20/9 GRUNDUTBILDNING I COACHING     som uppfyller ICFs utbildningskrav för ACC-certifiering. Uppstartsmöte hålls 4/9 och utildningen pågår 20/9 - till 30/11. Vänder sig till dig som coach, ledare, konsult, HR-ansvarig, projektledare, terapeut, lärare eller har annat personutvecklande yrke. 

1/10 UTBILDNINGSDAG i Stockholm med Peter Szabo från Schweiz som har en heldag med oss under den spännande rubriken "What if you only had one session". Peter är en av Europas mest respekterade coacher och coachutbildare. Ring oss för info!

11/12 FÖRDJUPNINGSUTBILDNING I COACHING    som uppfyller ICFs utbildningskrav för PCC-certifiering. Börjar 11/12 och pågår hela nästa år, för dig som vill bli professionell inom coaching och dig som inte kan motstå att lära mer.... Denna utbildning är den enda riktiga fördjupningen avsedd för dig som redan arbetar som coach eller är ledare med ett särskilt intresse för coaching. Du har gått vår grundutbildning eller har en annan av ICF godkänd grundutbildning. OBS! Utbildningen förutsätter inte att du är certifierad eller har visst antal timmars erfarenhet. 

Är ditt företag intresserat av att utbilda era ledare/nyckelpersoner i coachande ledarskap? Läs mer här eller ring oss på 08 348900.