Aktuellt

Aktuellt

28/9 GRUNDUTBILDNING I COACHING     Utbildningen uppfyller ICFs utbildningskrav för ACC-certifiering. Uppstartsmöte hålls 28/9 em och utbildningen pågår 15/10 - till 18/12. Vänder sig till dig som coach, ledare, konsult, HR-ansvarig, projektledare, terapeut, lärare eller har annat personutvecklande yrke.

28/9 GRUNDUTBILDNING I COACHING ONLINE    Uppstartsmöte hålls 28/9 fm och utbildningen pågår 12/10 - till 19/1. Se ovan!

14/9 KONFERENSDAG    För coacher från våra och andra utbildningar. Mer info kommer. 

21/12 2020 FÖRDJUPNINGSUTBILDNING I COACHING    som uppfyller ICFs utbildningskrav för PCC-certifiering. Börjar 21/12 och pågår hela nästa år för dig som vill bli professionell inom coaching och dig som inte kan motstå att lära mer.... Denna utbildning är den enda riktiga fördjupningen avsedd för dig som redan arbetar som coach eller är ledare med ett särskilt intresse för coaching. Du har gått vår grundutbildning eller har en annan av ICF godkänd grundutbildning. OBS! Utbildningen förutsätter inte att du är certifierad eller har visst antal timmars erfarenhet.

22/12 GRUNDUTBILDNING I COACHING    Uppstartsmöte hålls 22/12 fm och utbildningen pågår 14/1 - till 19/3. Se ovan!

Är ditt företag intresserat av att utbilda era ledare/nyckelpersoner i coachande ledarskap? Vårt program är godkänt av ICF (International Coach Federation). Läs mer här eller ring oss på 08 348900.