Aktuellt

Aktuellt

6/3 GRUNDUTBILDNING I COACHING     som uppfyller ICFs utbildningskrav för ACC-certifiering. Uppstartsmöte 6/3 och pågår sedan 22/3 - till 25/5. Vänder sig till dig som ledare, konsult, HR-ansvarig, projektledare, terapeut, lärare eller har annat personutvecklande yrke.

11/12 FÖRDJUPNINGSUTBILDNING I COACHING    som uppfyller ICFs utbildningskrav för PCC-certifiering. Börjar 11/12 och pågår hela nästa år, för dig som vill bli professionell inom coaching. Denna utbildning är den enda riktiga fördjupningen avsedd för dig som redan arbetar som coach eller är ledare med ett särskilt intresse för coaching. Du har gått vår grundutbildning eller har en annan av ICF godkänd grundutbildning. OBS! Utbildningen förutsätter inte att du är certifierad eller har visst antal timmars erfarenhet. 

Hör av dig om du är intresserad av att komma på ett informationsmöte om våra coachutbildningar.   

Är ditt företag intresserat av att utbilda era ledare/nyckelpersoner i ett coachande ledarskap? Vi genomför för närvarande denna typ av utbildning i flera organisationer - hör av dig så får du veta mer om hur vi lägger upp dessa program! Fråga oss gärna vad som krävs för att skapa en coachande företagskultur.