GDPR

Det har alltid varit viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar uppgifter om dig.

Vi följer också EU:s nya dataskyddsförordning - GDPR (General Data Protection Regulation) - som avser hantering av personuppgifter och som trädde i kraft 25:e maj 2018. Vi skyddar härmed dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, och dataskyddsförordningen.

Vi tar in och behandlar uppgifter om dig i samband med: 

- Att du efterfrågar eller ansöker om en utbildning eller skickar in en intresseanmälan

- Vid intervjuer och förberedelser inför öppna utbildningar

- Vid coaching och liknande uppdrag

- I interna slutna utvecklingsinsatser

Vi sparar den information du har givit ditt aktiva samtycke till för att eventuellt kunna tipsa dig om framtida uppdrag. Vi sparar också den kontaktinformation vi behöver för att kunna ge dig kompletterande information och erbjudande om deltagande i framtida evenemang. All annan information sparas under en tidsbegränsad period beroende på syfte. Se vidare vår integritetspolicy.