Tack till alla deltagare på Leapfrogs Konferensdag 2023

Framtidens coaching: Människa eller Robot? Det var titeln på Leapfrogs konferensdag, torsdag 19 oktober 2023. Vi var 55 professionella coacher som samlades i Färgfabrikens härliga lokal där vi under en hel dag utforskade hur framtidens coaching kan komma att se ut. Med ämnet Coaching och Teknologi blev vi guidade av den mycket entusiastiska coach- och teknikkunnige […]

Coachutbildning – Diplomerad Advanced Teamcoach (TC2-2402)

Start: 2024-02-08 (en plats kvar) Detta program är en påbyggnadsutbildning till Diplomerad Teamcoach (Teamcoach – Steg 1) med syfte att stärka dig ytterligare i rollen som Grupp- och Teamcoach. Vi fortsätter bygga din kompetens genom forskningsbaserad teori och denna gång med mycket praktisk övning med ICF Teamcoachkompetenser som utgångspunkt. Detta program baseras på att du under […]

Coachutbildning – Grund (ACC), A2402

Coachutbildning – Grund (ACC) är en certifieringsgrundande coachutbildning för dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt, i din profession och i ditt liv.

Start: 2024-02-15 (en plats kvar) För dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt i din profession. Under utbildningen jobbar vi oss metodiskt och på ett inspirerande sätt igenom ICF´s 8 kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Detta program uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering på första nivå (Associate Certified […]

Coachutbildning – Fördjupning (PCC), P2501

Coachutbildning – Fördjupning (PCC) är för dig som har en grundutbildning i coaching och vill fördjupa din förmåga att coacha på en ICF Level 2 ackrediterad utbildning.

Start: 2025-01 För dig som redan har en grundutbildning i coaching och nu är redo att ta din coaching till nästa nivå. I den här utbildningen stärker vi dig som coach och hur du använder dig själv ännu mer i coachingen. Under utbildningen på 12 månader bygger vi successivt på det fördjupande lärandet via en […]