Referenser

Tillsammans skapar vi värde

White half circle

Referencer

Agneta Sjöstrand, HumanGrowth HUG AB

Teamcoachutbildningen ger en bild av hur det är att se till helheten med ett team, förståelse för vad som kan ske i teamcoachning och hur vi bäst kan förbereda oss själva inför uppdraget.

Örjan Bäckstrand Competence Manager på Swegon Group AB

Team coachutbildningen jag gick var en otroligt givande och lärorik upplevelse. Utbildningen erbjöd en välstrukturerad och engagerande läroplan som tillhandahöll verktyg och tekniker för att kunna coacha effektivt. Catharina var mycket kunnig och stöttande, och jag känner mig nu redo att ta mig an nya utmaningar inom coachningsområdet.

Julia Olin, Entreprenör, YES Communications

Utbildningen har gett mig en mycket större förståelse för hur stor kraft det finns i det coachande förhållningssättet. Jag har fått smaka på djupet av effektfulla samtal. Genom detta har jag otroligt värdefulla verktyg att använda mig av i möten one on one så väl som med företagsledningar, där vi jobbar med utveckling och varumärkesbyggande.

Ann-Sofi Jupiter, HR-chef Riksgälden

Ett lärande för livet tillsammans med andra som också ville utforska i en professionell och trygg inramning.

Anna Dahlsten, Enhetschef Kommunikationsutveckling Systembolaget

Coachutbildningen gav en mycket bra teoretisk grund i kombination med omfattande praktisk träning i coach-hantverket. Jag har fått med mig kunskap, verktyg och insikter som jag har stor nytta av, både i min ledarroll och i livet i allmänhet.

Klara Adolphson, Grundare och VD Innovation Leadership Group AB

Efter drygt 20 år som ledarskapsexpert där jag coachat, utbildat och handlett ett stort antal chefer var det oerhört stimulerande och nyttigt att genomgå Leapfrogs diplomprogram i coaching. Vi valde Leapfrog för att de gör en utbildning i världsklass. Nu är vi på Innovation Leadership Group ännu bättre rustade för att stötta ledare att flytta sina organisationer in i framtiden

Johanna Langeville, Operation Manager, Städarna AB

Leapfrogs grundutbildning i coaching är så mycket mer än en utbildning i hur man kan utveckla sina kunskaper inom coachning. Jag lärde mig så mycket om mig själv och det hade jag inte räknat med men som gav utbildningen massa extra WOW! Catharina med kollegors förmåga att bygga en grupp på kort tid med högt förtroende för varandra och öppenhet var magiskt! 

Malin Rygran, Coach, konsult och ägare Svedjebratt Consulting AB

”Utvecklande, utmanande och ovärderlig utbildning! Både kursupplägget, alla praktiska övningar och klimatet i gruppen har gett mig en fantastisk grund som coach, en djupare förståelse för mig själv och jag tar med mig alla insikter, redskap och lärdomar vidare både i mitt professionella och privata liv.

Julia Linder, HR-specialist, Organisational Learning & Development, Karolinska Institutet

Väldigt lärorik och utbildning som gav en stark grund att bygga vidare ifrån. Det var fantastiskt att det fanns en sådan bred erfarenhet i klassen och vi kunde lära oss ifrån varandra. Utbildningen gav bra verktyg som jag ha kunnat nyttja på jobbet från första dagen. 

Elisabet Wretskog Chef Verksamhetsutveckling, Svevia.

Utbildningen har lagt en stabil grund förståelse av kraften i coaching. Med fokus på kunskap, tekniker, reflektion och förhållningssätt bidrar utbildningen till lärande och utveckling, i utövandet av coaching men även på det personliga planet.

Eva Eriksson

Den mest utvecklande utbildning jag gått, alla kategorier! Proffsigt, välavvägt och heltäckande utifrån ACC-nivå

Therese Eijvergård

En härligt hisnande resa från början till slut som tog mig från omedvetenhet till medvetenhet. En resa både i det yttre och inre

Katarina Cars

Den bästa utbildningen jag har gått. En ynnest och lyx! Jag har växt som människa och ledare 

Margareta Karlsson

Leapfrog’s PCC-utbildning är både professionellt och personligt en omvälvande upplevelse som inte bara skapar skickliga coacher utan också bättre människor