Certifiering

Certifieringar på marknaden

De två partsoberoende branschorganisationer som förekommer på den svenska marknaden är EMCC (European Mentoring and Coaching Council) och ICF (International Coach Federation). Båda organisationerna certifierar enskilda coacher och godkänner utbildningar. Den organisation som har störst tyngd på den svenska marknaden är ICF. ICF tillhandahåller också incitament för vidareutveckling från Associate Certified Coach (ACC), över Professional Certified Coach (PCC, som kräver många års utbildning och träning), till Master Certified Coach (MCC).
Härutöver förekommer certifieringar som enskilda utbildningsorganisationer använder. (ICC är kanske den mest kända i Sverige.) Dessa motsvarar alltså inte en certifiering hos branschorganisationerna ICF eller EMCC.  

Certifiering hos Leapfrog

Vår utbildning är en av få i Norden som godkänts som en s.k. ACTP-utbildning av ICF. Den uppfyller utbildningskravet för internationell certifiering på PCC-nivå hos ICF. En sådan utbildning måste tillhandahålla en möjlighet för sina deltagare att bli certifierade från utbildningsföretaget. Denna certifiering ska kompetensmässigt motsvara den svårighetsgrad som ICF definierat på PCC-nivå (men får inte sammanblandas med en sådan). De som fullföljt och godkänts från denna utbildning hos oss (sammanlagt 15 månader), haft betydande handledning samt praktiserat genom ett omfattande klientarbete, kan ansöka om att genomgå vår examination.

Examinationen innehåller flera delar och genomförs på svenska inför två fristående examinatörer. De är båda några av ett fåtal MCC-certifierade (Master Certified Coach) som också är erfarna examinatörer för ICF. De sökande som klarar denna examen får kalla sig Leapfrog Certified Professional Coach, LCPC. En sådan certifiering har alltså samma kompetensmässiga tyngd som en PCC-certifiering från ICF.

Om man som LCPC-certifierad senare vill ansöka om en PCC-certifiering hos ICF, tillkommer inga ytterligare prov utöver ansökningskraven (se dock nedan) och PCC-certifieringen erhålls på någon månad.

Alla som ansöker till ICF för första gången eller uppgraderar sin certifiering måste genomgå ett skriftligt kunskapsprov och ett etikprov (båda finns på svenska).