Neuroscience & Coaching

Lär hur neurovetenskapen förklarar och förstärker din coaching! 

Denna utbildning är riktad till dig som coach eller som använder ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. Förkrav är att du har en grundläggande förståelse för coaching. Du kommer att få mycket kopplingar till coaching genom levande exempel och övningar.  

Behållning av utbildningen

  • Kunskap om grundläggande principer i hjärnan och processer som utvecklar ett djupare medvetande.
  • Medvetenhet om några viktiga koncept som avslöjar varför de människor du arbetar med beter sig på det sätt de gör.
  • Vetenskaplig förklaring av hjärnans neuroplasticitet (formbarhet) som grund för förändring. Lärande om coaching och neuroscience hjälper oss integrera många aspekter av oss själva genom att anknyta till olika delar av hjärnan, vilket gör oss effektivare.
  • Implementering av lärandet i upplevelsebaserade övningar - för dig och dina klienter/medarbetare!

Utbildningen utgår från fyra centrala områden:

Attention, Reflection, Insight och Action. Du lär dig: 
  • hur vårt error detection system driver oss att agera överdrivet känslomässigt eller impulsivt och leder till automatiska beteenden och omedvetna val.
  • olika strategier som använder hjärnans plasticitet för att reglera känslor och tankar.
  • hur vi väljer eller undviker information på ett omedvetet plan. Och hur våra mentala kartor påverkar vår perception, avsikt och målsättning. 
  • samspelet  mellan intuition och beslutsfattande, respektive insikt och agerande.
  • hur self management är en förutsättning för en motiverad hjärna.

Du får ökad trygghet i din coaching och möjlighet att agera uthålligt utifrån kunskap om hur vår hjärna fungerar. Genom ett nytt perspektiv på hur våra känslor o tankar styr oss, får du tillgång till ny handlingskraft. För ev certifiering hos ICF ger utbildningen 28 CCE.

Kursledare

Kursen arrangeras i samarbete med vår samarbetspartner Parisa Zarnegar AB.
Kursledare: Parisa Zarnegar, PhD och Håkan Schyllert, MCC. Samt webinars med forskare/författare på området.  

Genomförande

Utbildningsdagarna förläggs till tre utbildningstillfällen, fördelade över två-tre månader på Ersta Konferens & Hotel.

Nästa steg

För kursdagar och kostnader, se "Ansökan".
Vill du veta mer om innehåll mm - kontakta oss på 076-94 68 900 eller email info@leapfrogab.se.