Våra utbildningar

Vi levererar ICF ackrediterade och företagsanpassade coachutbildningar av högsta kvalitet med ditt lärande i fokus.
White half circle

Coachutbildning - Grund (ACC)

För dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt i din profession. Under utbildningen jobbar vi oss metodiskt och på ett inspirerande sätt igenom ICF´s 8 kärnkompetenser. Detta program uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering på första nivå (Associate Certified Coach – ACC).

White half circle

Coachutbildning - Fördjupning (PCC)

För dig som redan har en grundutbildning i coaching och nu är redo att ta din coaching till nästa nivå. Här handlar det om dig som coach och hur du använder dig själv ännu mer i coachingen. Under utbildningen på 12 månader bygger vi successivt på det fördjupande lärandet via en stor del praktisk tillämpning. Detta program uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell ICF certifiering på andra nivå (Professional Certified Coach – PCC).

White half circle

Diplomerad Teamcoach (CCE)

Denna utbildning ger dig en stabil plattform i Grupp- och Teamcoaching, där vi genom praktik och teori stärker dig i rollen som Teamcoach. Vi bygger vidare på dina tidigare erfarenheter som coach och utforskar hur dessa i kombination med ICF´s Teamcoach-kompetenser kan användas i Grupp- och Teamcoaching-sammanhang.

White half circle

Företagsanpassade Coach- & Ledarskapsprogram

Leapfrog har stor erfarenhet av att stötta organisationer i utbildningsinsatser som är anpassade till företagsspecifika behov, inom coaching och ledarskapsutveckling. Insatserna sker ofta i en kombination av utbildning, facilitering och coaching i syfte att få lärandet att ge direkt resultat hos medarbetare och företag. Vi lyssnar gärna på just ert behov och önskan vartefter vi gör en bedömning på vad och hur en väg framåt för er kan vara.