Leapfrogs Utbildningslokal

En oas för lärande på Långholmen i centrala Stockholm

Leapfrog - Coachutbildning -Ledarskapsutveckling - Coaching

Om Kvarteret Fyrkanten

Leapfrogs utbildningslokal ligger i byggnaden Fyrkanten på Långholmen i Stockholm. Vi är otroligt glada för att tillsammans med våra utbildningsdeltagare ha förmånen att vistas i denna historiska och rekreativa miljö i centrala Stockholm. 

Historik
Fyrkanten består av fyra låga längor kring en liten innergård. De södra och norra längorna uppfördes 1782 som stall och vagnshus för Långholmens spinnhus. I den norra längan, där Leapfrog idag har sin utbildningslokal, fanns stall för fyra hästar, fähus för sex kor, vagnshus och materialbod. I den södra fanns vedbodar.
1826 uppfördes den östliga längan där fängelsekamreren fick en bostad. En västra länga tillkom 1834 och därmed hade dagens kringbyggda innergård skapats. Den västra längan byggdes på med en våning redan omkring 1850, där i den övre våningen en direktörsexpedition inreddes. I den nedre fanns rum för adjutant och yttre bevakning. Den södra längan innehöll vid denna tid proviantmagasin,  beklädnadsförråd och kamrerkontor. I norra längan låg stallet ännu kvar på 1860-talet men från 1878 fungerade den
som servering för vaktpersonalen. 1881 inreddes 15 lägenheter för gift personal i de fyra längorna.

Läs mer om Långholmens historia här.

En oas för lärande och coaching

Många av våra deltagare berättar att de upplever ett lugn när de kommer till oss och att när de är  passerar Långholmsbron infinner sig en speciell känsla med fokus på sitt lärande och dagen som de har framför sig.

Vår utbildningslokal ligger i ett rekreativt område med gymnasieskola, förskola, hotell- och konferensverksamhet. Detta ger ett lagom och trevligt liv i “grannskapet” – något vi upplever förstärker den goda och trygga atmosfären bakom de gamla, tjocka stenmurarna.     

En hel del av våra coachklienter önskar också att ta del av detta lugn och fantastiska miljön i samband med deras coachingtillfällen. Inte sällan gör vi en “Walk & Coach” på de härliga promenadstigarna på Långholmen.      

De rätta förutsättningarna för det fysiska mötet

I alla Leapfrogs utbildningar ingår fysiska träffar. När människor träffas i verkligheten (“IRL – In  Real Life”) då uppstår något speciellt – tankar, idéer och insikter växer fram och samskapas på ett sätt som ger energi och inspiration och som bygger motivation. Vi tror på mötet mellan människor och att det är värdefullt att träffas i en trygg och inspirerande miljö som skapar de rätta förutsättningarna för ett lärande.   

Vi använder också Långholmens promenadstigar – med en tillhörande strandpromenad runt hela ön – i delar av våra coachutbildningar. I grundutbildningen gör vi t.ex. “Walk & Coach” och i fördjupningsutbildningen ingår  bl.a. en “Visionsvandring”. 

Leapfrogs utbildningslokal på Långholmen
Leapfrog lokal 2024 nr 4.2
Leapfrog lokal 7.2
Leapfrog lokal 8.2