GDPR

Vår integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar uppgifter om dig.

Vi följer EU:s dataskyddsförordning – GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft 25:e maj 2018 och avser hantering av personuppgifter. Vi skyddar härmed din persondata och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och dataskyddsförordningen.

Vi tar in och behandlar uppgifter om dig i samband med:

 • Att du kontakter oss eller ansöker om en utbildning.
 • Vid intervjuer och förberedelser inför öppna utbildningar
 • Coaching och liknande uppdrag
 • Företags interna utvecklingsinsatser
 • När du besöker vår hemsida

Vi sparar enbart den information du har givit ditt aktiva samtycke till. Vi sparar kontaktinformationen för att kunna ge dig kompletterande information och erbjudande om deltagande i framtida evenemang eller för att eventuellt kunna kontakta dig om uppdrag. All annan information sparas under en tidsbegränsad period beroende på syfte. Se vidare vår integritetspolicy.


Leapfrogs INTEGRITETSPOLICY (Uppdaterad: 2022-12-15)

För ansökare till och deltagare i våra öppna utbildningar

 • Potentiella deltagares ansökningar och eventuella noteringar från intervjuer sparas maximalt i 18 månader
 • Vi sparar enbart relevant information från deltagare i våra öppna utbildningar för att kunna planera för och genomföra våra utbildningar. När aktuell utbildning är genomförd raderas informationen senast efter 12 månader.
 • Kontaktuppgifter, deltagarlista och ett gruppfoto, sparas om deltagare ger sitt aktiva samtycke. Syftet med att spara denna information är att kunna bjuda in till kommande aktiviteter och i förekommande fall erbjuda uppdrag.


För deltagare i våra företagsanpassade program

 • Den information vi tar in är en deltagarlista med kontaktuppgifter, noteringar och eventuellt information från förberedande aktiviteter och eventuella element under programmet.
 • När aktuellt program är genomförd raderas informationen senast efter 6 månader.


För potentiella coachingklienter och coachingklienter

 • Anteckningar från möten med potentiella klienter sparas i upp till ett år för att i förekommande fall underlätta ett senare samarbete.
 • De uppgifter vi tar in görs enbart för att kunna genomföra det uppdrag som överenskommits. Anteckningar sparas ett år efter avslutat samarbete för att underlätta en eventuell fortsättning.
 • Som ICF-certifierade coacher följer vi också de etiska riktlinjer som branschföreningen ICF har utarbetat.


For besökare på vår hemsida

 • Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den.
 • Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.


Insamling av personuppgifter

 • Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
  1. Information som lämnas till oss via kontaktformulär på vår hemsida, till exempel namn, e-postadress, företag, telefonnummer.
  2. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida.
  3. Information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress.
  4. Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.
  5. Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.
  6. Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
  7. Information som har att göra med tjänsterna du använder vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress.
  8. Information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg.
  9. Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.
  10. All annan personlig information som du skickar till oss.


Användning av dina personuppgifter

 • Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:
  1. Att kunna besvara frågor eller skicka material
  2. Att skicka Inbjudningar till möten och evenemang.
  3. Att skicka fakturor till dig och samla in betalningar från dig.
  4. Att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.
  5. Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
  6. Att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet).
  7. Att administrera vår hemsida och verksamhet.
  8. Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida.
  9. Att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Internationell dataöverföring

 • Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.


Tredje parts hemsidor

 • Vår hemsida kan innehåller hyperlänkar till tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis. 


Kakor/Cookies

 • Vår hemsida använder kakor/cookies (härefter benämt kakor). En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.
 • Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.
 • Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.
 • Vi använder endast sessionskakor på vår hemsida.
 • Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att 1) känna igen en dator när en användare besöker hemsidan, 2) spåra användare när de bläddrar på hemsidan, 3) förbättra hemsidans användbarhet, 4) analysera användningen av hemsidan, 5) administrera hemsidan, 6) förbättra hemsidans säkerhet.
   

1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

  • I Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”.
  • I Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”.
  • I Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

2. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

  • I Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  • I Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
  • I Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Generellt

 • Vi har kontroll på vem i bolaget som har tillgång till dina personuppgifter, hur och på vilket sätt uppgifterna förvaras, vem uppgifterna delas med och vilka uppgifter som lagras och hur länge.
 • Användning av dina personuppgifter
  Personlig information som delas med oss kommer att användas för de syften som anges i denna policy.
 • Vi kan i tillägg till detta använda din personliga information för följande:
 • Att kunna besvara frågor eller skicka material:
  1. Att skicka Inbjudningar till möten och evenemang.
  2. Att skicka fakturor till dig och samla in betalningar från dig.
  3. Att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.
  4. Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
  5. Att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet).

Se också ‘For besökare på vår hemsida’ / ’Användning av dine personuppgifter’ punkt 7 – 9

Bevarande av personlig information

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena. Vi raderar personuppgifter om du begär att de ska tas bort eller om vi får kännedom om att personuppgifterna som vi behandlar är inaktuella.
   

Behandling av dina uppgifter

 • Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES.


Din personliga informations säkerhet

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 • Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 • Du ansvarar för att hålla eventuella lösenord du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).
 • Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar


Utlämning och överlåtelse av personlig information

 • Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter till oberoende tredje part utan aktivt samtycke, om inte detta krävs for att fullgöra en rättslig förpliktelse.
 • De mottagare som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter är företag i Leapfrogs ägarstruktur


Dina rättigheter

 • Du har rätt att när som helst begära information om de persondata vi har om dig.
 • Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål.
 • Du har rätt att begära rättelse av dina persondata om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för informationsförmedling.
 • Du har rätt att när som helst få hjälp med att radera alla persondata vi har om dig. Begäran skickas per mail där du meddelar oss om din önskan gäller all skriftlig information inkl. kontaktuppgifter eller om vi ska behålla dina kontaktuppgifter
 • Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande (se nedan ’Personuppgiftsansvarig’).
  Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet


Uppdatering av information

 • Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras


Ändringar av denna policy

 • Denna policy uppdateras kontinuerligt genom att publicera en ny version på denna hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna sida för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.
 • Denna policy är senast uppdaterad: 2022-12-15


Personuppgiftsansvarig

 • Leapfrog AB (org. nr 559353-0677) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.
 • Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer +46 76 946 89 00 eller via e-post till info@leapfrogab.se.