Team Coaching

White half circle

There is no I in team

Team Coaching

Teamcoaching handlar om att skapa förutsättningar för glädje, motivation och för att Teamet ska hitta sin inre drivkraft. Coachingen har fokus på Teamets utveckling och lärande. Det tar vara på teamets gemensamma resurser för att uppnå dess mål på ett sätt som är långsiktigt hållbart och högpresterande.

Ett högpresterande team kännetecknas av att det har ett gemensamt syfte, delat ansvar för ett gemensamt och utmanande resultatmål, delade värderingar och klara kompletterande färdigheter.

I teamcoaching arbetar vi med ansvarstagandet inom teamet och en tydlig gemensam målbild. Teamet får hjälp att sätta ord på det de själva inte klarar eller ännu inte upptäckt. Och vi stödjer teamet att få tillgång till ett nytt kraftfullt agerande. Vår metodik fokuserar allas energi i samma riktning, genom praktiskt och konkret arbete. Vi tar vara på och förstärker det som redan fungerar.

Teamcoaching kan om så önskas kombineras med individuell coaching för att utveckla och stärka individerna i teamet.

Resultatet av teamcoaching kan vara:

  • Ny energi och driv mot tydliga mål
  • Gemensamt ansvar för helheten, bortom individuella roller
  • Medvetenhet om teamets mönster
  • Ökad medvetenhet och utveckling av samspelet
  • Nytt liv i ett stagnerade team

Vår kompetens

Våra Teamcoacher har alla en lång och bred erfarenhet. Samtliga har under många år haft utveckling av människor och grupper som ett stort intresse och passion. Ett fortsätt lärande är en grundfilosofi bland våra coacher och vi jobbar ständigt och aktivt med vår egen vidareutveckling, något som blir en naturlig spin-off i våra uppdrag.  

Våra Teamcoacher är certifierade hos branschorganisationen ICF (International Coaching Federation) och har alla en lång och bred erfarenhet av att arbeta med Grupper och Team i olika sammanhang, olika branscher och på olika nivåer i företag.

För att säkerställa att vi hittar ett bra och värdeskapande upplägg för dig som kund, har vi alltid en nära dialog där vi noga lyssnar in på vad ert behov är och ger därefter en rekommendation på upplägg och coacher. På detta sätt skapar vi tillsammans bästa förutsättningar för ett lyckat samarbete där du som kund får en coach som har den erfarenhet, kunskap och personlighet som bäst passar dina specifika behov och mål.