Team Coaching

Leapfrog - Coachutbildning -Ledarskapsutveckling - Coaching

Team Coaching

Många företag bygger idag Teamcentrerade organisationer för att kunna möta konstanta och snabba förändringar. Så fler och fler team skapas i hopp om att få fördel av den kollektiva intelligensen. Men ett välfungerande Team händer inte av sig själv, det kräver hårt arbete av alla teammedlemmarna och även ledarna runt teamet för att teamet ska lyckas och bli både välmående och välfungerande. Vi brukar ta liknelsen, en par relation kan vara nog så svår att få fungerande, tänk då hur det blir när vi har ett team på 7-10 personer – många relationer och kommunikation som ska fungera.

Att ta in en teamcoach kan hjälpa teamet i att förbättra relationer och kommunikation, skapa förutsättningar för glädje och motivation och för att Teamet ska hitta sin inre drivkraft. Teamcoaching är som en katalysator för Teamet där dess utveckling och lärande alltid står i fokus. Det tar vara på teamets gemensamma resurser för att uppnå dess mål på ett sätt som är långsiktigt hållbart och högpresterande.

Ett högpresterande team kännetecknas av att det har ett gemensamt syfte, delat ansvar för ett gemensamt och utmanande resultatmål, delade värderingar och klara kompletterande färdigheter. Det viktigaste fundamentet för att nå detta är att det finns psykologisk trygghet i teamet, dvs att teammedlemmarna känner sig trygga i att uttrycka det som faktiskt är, satsa, vinna ibland men också hålla varandra om ryggen och stötta varandra om något går fel.

I teamcoaching arbetar vi aktivt med att hela teamet är delaktigt och tar ansvar. Teamet får hjälp att sätta ord på det de själva inte klarar eller ännu inte upptäckt. Och vi stödjer teamet att få tillgång till ett nytt kraftfullt agerande. Vår metodik fokuserar allas energi i samma riktning, genom praktiskt och konkret arbete. Vi tar vara på och förstärker det som redan fungerar i en framåtdrivande process.

Teamcoaching kan om så önskas kombineras med individuell coaching för att utveckla och stärka individerna i teamet.

Resultatet av teamcoaching kan vara:

  • Ny energi och driv mot tydliga mål
  • Gemensamt ansvar för helheten, bortom individuella roller
  • Medvetenhet om teamets mönster
  • Ökad medvetenhet och utveckling av samspelet

För ytterligare inspiration kolla gärna på våran tillvägagångssätt till agile coaching – vilket inkluderar många element av professionell coaching och teamcoaching. Läs också gärna denna artikel från Harvard Business Review “Coaching Your Team as a Collective Makes It Stronger”.

There is no I in team

Teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.

Vår kompetens

Behovet för kvalitativ Teamcoaching på marknaden är stor och det växer sig snabbt större.
Leapfrog har ett nätverk av duktiga Teamcoacher som alla har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med Grupper och Team i olika sammanhang, olika branscher och på olika nivåer i företag. Våra Teamcoacher är certifierade hos branschorganisationen ICF –  International Coaching Federation.

Som ett av Sveriges ledande coachutbildningsföretag utbildar vi Teamcoacher på ICF godkända utbildningar – vilket du kan läsa mer om här

Samtliga våra Coacher har under många år haft utveckling av människor och grupper som ett stort intresse och passion. Ett fortsätt lärande är en grundfilosofi hos oss och vi jobbar ständigt och aktivt med vår egen vidareutveckling.  

För att säkerställa att vi hittar ett bra och värdeskapande upplägg för dig som kund, har vi alltid en nära dialog där vi noga lyssnar in på vad ert behov är och ger därefter en rekommendation på upplägg och coacher. På detta sätt skapar vi tillsammans bästa förutsättningar för ett lyckat samarbete där du som kund får en coach som har den erfarenhet, kunskap och personlighet som bäst passar dina specifika behov och mål.