Individuell Coaching

White half circle

Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending

Individuell Coaching

Coaching kan spara ton av energi. Energi som direkt kan omvandlas till ett bättre välbefinnande och bättre resultat.
Att få diskutera problem och dilemman med en utomstående coach kan ge helt nya perspektiv.

Nyckeln är fokus på hur du åstadkommer det du åstadkommer och hur du kan åstadkomma något annat. Ibland är det privatlivet som tar mer energi än nödvändigt. Energi som kan omvandlas till ett lugnare liv, som gör att du orkar mer och mår bättre. Bra coaching leder vanligtvis till ökad motivation, nytt lärande och ökad prestation. Coaching är förutsättningslöst och utgår från dina styrkor. Det leder ofta till ökad självkännedom och ett bättre välbefinnande. Härifrån kan nya möjligheter upptäckas och din potential utvecklas.

Din coach kan bidra med:

  • Att vara din katalysator som är tränad i att finna dina dolda talanger.
  • Att ha fokus på din motivation och ditt behov av in- och avlärning.
  • Att vara ett kvalificerat bollplank som du kan ta upp vad som helst med.
  • Att supporta din växt och utveckling.
  • Erfarenhet av process, struktur och övningar för utveckling, såväl av dig som person som i din yrkesroll.

Vår kompetens

Alla våra coacher har en professionell coachutbildning och är certifierade av branschorganisationen ICF (International Coaching Federation). Oftast kan vi erbjuda dig att få träffa fler coacher om du vill, innan du gör ditt val.

Kontakta oss idag, telefon +46 76 94 68 900 eller email info@leapfrogab.se