Organisations- & Ledarskapscoaching

Organisations- & Ledarskapscoaching

”When the outside world changes faster than the inside world, the end is in sight” – Jack Welsh

Att vara ensam med utmaningarna tar mycket energi och ett annat perspektiv kan då vara förlösande. Du har fortfarande ansvaret men tillsammans med en erfaren och professionell coach får du fler sätt att tänka och agera från. Du får hjälp att belysa dina skuggsidor och hur du ska hantera dem. Men framförallt ligger fokus på att medvetandegöra och maximera dina styrkor och din potential som executive.

Executive coaching har ofta ett större fokus på strategiska frågor och change management, i en osäker framtid och omvärld. (Karriärfrågor kan också bli viktigare när de interna möjligheterna minskar.) Fler yttre och osäkra beslutsvariabler ökar behovet av en egen uppfattning om verksamheten och hur du positionerar den. Och den störe frågan är vilket avtryck du vill lämna efter dig och vilket ledarskap det kräver av dig.

När mer står på spel blir det också viktigare att stämma av en extra gång och att få med sig ledningsgruppen och medarbetarna. Låsta positioner och relationer kan behöva hanteras på ett nytt sätt, där alla kan vara vinnare. Hur du tar dig an utmaningarna och hur du möter och leder är avgörande för framgång. Det kräver ett balanserat liv där andra roller också får utrymme och skapar energi. Din trygghet skapar trygghet för andra och den kommer inifrån.

Vår kompetens

Våra executive coaches har alla mer relevant erfarenhet och högre coachkompetens. De har en högre certifiering av branschorganisationen ICF (International Coaching Federation). De väljs bland en exklusivare skara coacher, för ett mer omfattande och krävande uppdrag. Oftast kan du ändå få träffa flera executive coaches om du vill, innan du gör ditt val.