Organisations och Ledarskapscoaching

Med syfte att utveckla ledarskapsförmågor och förbättra organisationens resultat

Leapfrog - Coachutbildning -Ledarskapsutveckling - Coaching

Organisations och Ledarskapscoaching

Organisations och ledarskapscoaching är en form av coaching som riktar sig till individer och/eller grupper i en organisation, med syfte att utveckla ledarskapsförmågor och förbättra organisationens prestationer.

Genom organisations och ledarskapscoaching får deltagarna möjlighet att utforska och reflektera över sina egna styrkor och utvecklingsområden, samt att skapa en plan för hur de kan ta sin ledarroll till nästa nivå.

Coachingprocessen kan innefatta att identifiera och klargöra organisationens värderingar och mål, att arbeta med teamutveckling och konflikthantering, samt att utveckla kommunikations- och samarbetsförmågor.

En organisations och ledarskapscoach kan också hjälpa deltagarna att hantera stress och utmaningar i deras ledarroll, samt att öka sin självmedvetenhet och självkännedom för att uppnå ökad personlig utveckling och välbefinnande.

Genom organisations och ledarskapscoaching kan organisationen uppnå ökad produktivitet, förbättrade prestationer och ökad lönsamhet, samtidigt som deltagarna utvecklar en starkare ledarskapskompetens och en ökad förmåga att leda och motivera sina medarbetare.

When the outside world changes faster than the inside world, the end is in sight

Vår kompetens

Våra Coacher har alla en lång och bred erfarenhet. Samtliga har tidigare jobbat med utveckling av organisationer och ledare.
Ett fortsätt lärande är en grundfilosofi bland våra coacher och vi jobbar ständigt och aktivt med vår egen vidareutveckling, något som blir en naturlig spin-off i våra uppdrag.  

Våra Coacher är certifierade hos branschorganisationen ICF (International Coaching Federation) och har lång och bred erfarenhet att arbeta i olika branscher och på olika nivåer i företag.

För att säkerställa att vi hittar ett bra och värdeskapande upplägg för dig som kund, har vi alltid en nära dialog där vi noga lyssnar in på vad ert behov är och ger därefter en rekommendation på upplägg och coacher. På detta sätt skapar vi tillsammans bästa förutsättningar för ett lyckat samarbete där du som kund får en coach som har den erfarenhet, kunskap och personlighet som bäst passar dina specifika behov och mål.