Coachutbildning – Grund (ACC)

För dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt i din profession och i livet 

ICF-Accredited Coaching Education Level 1

Om programmet Coachutbildning - Grund (ACC)

Coachutbildning – Grund (ACC) är en utbildning som stärker din förmåga använda coaching som verktyg och förhållningsätt i ditt yrke och i ditt liv. Den här coachutbildningen är för dig som vill gå en ackrediterad coachutbildning (ICF Level 1). Utbildningen är certifieringsgrundande, och ett steg på vägen till certifiering som ICF Coach.

Leapfrog har hållit denna utbildning ca 4 gånger per år sedan 2003 och programmet uppfyller väl utbildningskravet för ansökan om internationell certifiering enligt ICF (International Coaching Federation) på första nivån (Associate Certified Coach – ACC).

Under utbildningen jobbar vi oss metodiskt och på ett inspirerande sätt igenom ICF´s 8 kärnkompetenser liksom blir bekanta med ICF´s etiska riktlinjer.

Utbildningen ger dig en gedigen kompetens och färdighetsträning inom coaching. Du kommer få lära dig och träna på att använda coaching på ett sätt som gör att du får ut mer i dina möten med människor, oavsett vilken roll du har. I programmet kombinerar vi teori med mycket praktisk övning i olika former för vi vet att det är i det praktiska utförandet som det största lärandet finns. Under programmets gång får du med dig teori, fakta, övningar, inspiration och konkreta modeller som du kan använda både när du arbetar renodlat med coaching eller använder det i samband med ett coachande förhållningssätt. Du får också visst stöd i din marknadsföring som coach.

En bonuseffekt som många av våra deltagare uttrycker är att den här utbildningen stärker dem på ett personligt plan så mycket mer än förväntat, både i deras professionella roll och som individ.

Det här är också en kommunikationsträning som kan bidraga till att du i möten med människor uppnår ett djupare och mer genuint samtal, både yrkesmässigt och privat, under resten av ditt liv om du så vill.

Utbildningsprogrammet utgör 95 utbildningstimmar över tre månader. Utbildningen genomförs på svenska med visst material på engelska. 

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • Är intresserad av människor och människors utveckling
  • Idag arbetar i en personalutvecklande roll, såsom HR/People & Culture funktion där du vill kunna arbeta mer renodlat med coaching eller använda ett coachande förhållningssätt på en professionell nivå
  • Är chef/ledare och vill utveckla ditt ledarskap genom att integrera coaching ännu mer
  • Idag arbetar som konsult, agil coach eller liknande där du vill växla upp din coachande förmåga för att skapa ännu större värde i dina leveranser
  • Vill gå en coachutbildning som är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF som certifieringsgrundande
  • Med fördel redan nu arbetar med coaching på något sätt men känner ett behov av en teoretisk förankring/färdighetsträning och en modell och struktur att arbeta utifrån.

Program Information

ICF-Accredited Coaching Education Level 1

När du ansöker till en av våra utbildningar, kommer vi strax därefter kontakta dig för att boka in en tid för intervju och stämma av att det som du vill utveckla dig inom, är det som vi jobbar med i den utbildning som du ansökt till.

Om du har frågor eller funderingar angående våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig på tel: +46 76 946 89 00 eller info@leapfrogab.se, så berätter vi mer. 

Leapfrogs grundutbildning i coaching är så mycket mer än en utbildning i hur man kan utveckla sina kunskaper inom coachning. Jag lärde mig så mycket om mig själv och det hade jag inte räknat med men som gav utbildningen massa extra WOW! Catharina med kollegors förmåga att bygga en grupp på kort tid med högt förtroende för varandra och öppenhet var magiskt!

Efter drygt 20 år som ledarskapsexpert där jag coachat, utbildat och handlett ett stort antal chefer var det oerhört stimulerande och nyttigt att genomgå Leapfrogs diplomprogram i coaching. Vi valde Leapfrog för att de gör en utbildning i världsklass. Nu är vi på Innovation Leadership Group ännu bättre rustade för att stötta ledare att flytta sina organisationer in i framtiden

Leapfrog - Coachutbildning -Ledarskapsutveckling - Coaching

Vårt mål på Leapfrog är att erbjuda utbildningar i coaching, av högsta standard och kvalitet – utbildningar som bygger din coachingförmåga på riktigt och som tar dig som deltagare på en äkta och genuin utvecklingsresa. Detta i en inspirerande och öppen miljö - och alltid med ditt lärande i fokus.