Coachutbildning – Grund (ACC)

För dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt i din profession och i livet. 

Om programmet

Det här programmet är för dig som vill bli trygg i att använda coaching som verktyg och förhållningssätt, i din profession och i ditt liv. Vi på Leapfrog har hållit denna utbildning ca 4 gånger per år sedan 2003 och programmet uppfyller väl utbildningskravet för ansökan om internationell certifiering enligt ICF (International Coaching Federation) på första nivån (Accredited Certified Coach – ACC).

Du kommer få lära dig och träna på att använda coaching på ett sätt som gör att du får ut mer i dina möten med människor, oavsett vilken roll du har. I programmet blandar vi teori med mycket praktisk övning i olika former för vi vet att det är i det praktiska utförandet som det största lärandet finns. Under programmets gång får du med dig teori, fakta, övningar, inspiration och konkreta modeller som du kan använda när du arbetar renodlat med coaching eller använder det som ett coachande förhållningssätt. Du får också visst stöd i din marknadsföring som coach.

En bonuseffekt som många av våra deltagare uttrycker är att den här utbildningen stärker dem på ett personligt plan mycket mer än förväntat, både i sin professionella roll och som individ.

Det här är en kommunikationsträning som gör att du får ut mer i möten med människor, yrkesmässigt och privat, under resten av ditt liv om du så vill. Utbildningen ger dig en gedigen kompetens och färdighetsträning inom coaching.

Under utbildningen jobbar vi oss metodiskt och på ett inspirerande sätt igenom ICF´s 8 kärnkompetenser liksom blir bekanta med de etiska riktlinjerna.

Utbildningen riktar sig till dig som

  • Idag arbetar i en personalutvecklande roll, såsom HR/People & Culture funktion där du vill kunna arbeta mer renodlat med coaching eller använda ett coachande förhållningssätt på en professionell nivå
  • Är chef/ledare och vill utveckla ditt ledarskap genom att integrera coaching ännu mer
  • Idag arbetar som konsult, agil coach eller liknande där du vill växla upp din coachande förmåga för att skapa ännu större värde i dina leveranser
  • Vill gå en coachutbildning som är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF som certifieringsgrundande
  • Med fördel redan nu arbetar med coaching på något sätt men känner ett behov av en teoretisk förankring/färdighetsträning och en modell och struktur att arbeta utifrån

När du ansöker till en av våra utbildningar, kommer vi strax därefter kontakta dig för att boka in en tid för intervju och stämma av att det som du vill utveckla dig inom, är det som vi jobbar med i den utbildning som du ansökt till.

Om du har frågor eller funderingar angående våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig på tel: +46 76 946 89 00 eller info@leapfrogab.se, så berätter vi mer.